Главная » Здоров'я чоловіка » Злоякісне новоутворення без уточнення локалізації

Злоякісне новоутворення без уточнення локалізації

Злоякісні новоутворення неточно визначених, вторинних та неуточнених локалізацій (С76-С80)

С76 Злоякісні новоутворення інших та неточно визначених локалізацій

  • Виключені:
   • злоякісні новоутворення:
    • • сечостатевого тракту БДВ:
    • • жіночого (С57.9)
    • • чоловічого (С63.9)
    • • лімфоїдної, кровотворної та спорідненої тканини (С81-С96)
    • • неуточненої локалізації (С80)
 • С76.0 Голови, обличчя та шиї
 • С76.1 Грудної клітки
 • С76.2 Живота
 • С76.3 Тазу
 • С76.4 Верхньої кінцівки
 • С76.5 Нижньої кінцівки
 • С76.7 Інших неточно визначених локалізацій
 • С76.8 Ураження інших та неточно визначених локалізацій, які виходять за межі однієї і більше вищезазначених локалізацій

С77 Вторинне та неуточнене злоякісне новоутворення лімфатичних вузлів

  • Виключено:
   • злоякісне новоутворення лімфатичних вузлів, класифіковане як первинне (С81-С88, С96.-)
 • С77.0 Лімфатичних вузлів голови, обличчя та шиї
 • С77.1 Внутрішньогрудних лімфатичних вузлів
 • С77.2 Внутрішньочеревних лімфатичних вузлів
 • С77.3 Лімфатичних вузлів пахових та верхньої кінцівки
 • С77.4 Лімфатичних вузлів пахових та нижньої кінцівки
 • С77.5 Внутрішньотазових лімфатичних вузлів
 • С77.8 Лімфатичних вузлів множинних локалізацій
 • С77.9 Лімфатичного вузла, неуточнене

С78 Вторинне злоякісне новоутворення органів дихання і травлення

 • С78.0 Вторинне злоякісне новоутворення легені
 • С78.1 Вторинне злоякісне новоутворення середостіння
 • С78.2 Вторинне злоякісне новоутворення плеври
 • С78.3 Вторинне злоякісне новоутворення інших та неуточнених органів дихання
 • С78.4 Вторинне злоякісне новоутворення тонкого кишечнику
 • С78.5 Вторинне злоякісне новоутворення товстого кишечнику та прямої кишки
 • С78.6 Вторинне злоякісне новоутворення заочеревинного простору та очеревини
 • С78.7 Вторинне злоякісне новоутворення печінки
 • С78.8 Вторинне злоякісне новоутворення інших та неуточнених органів травлення

С79 Вторинне злоякісне новоутворення інших уточнених локалізацій

 • С79.0 Вторинне злоякісне новоутворення нирки та ниркової миски
 • С79.1 Вторинне злоякісне новоутворення сечового міхура, інших та неуточнених сечових органів
 • С79.2 Вторинне злоякісне новоутворення шкіри
 • С79.3 Вторинне злоякісне новоутворення головного мозку та мозкових оболонок
 • С79.4 Вторинне злоякісне новоутворення інших та неуточнених частин нервової системи
 • С79.5 Вторинне злоякісне новоутворення кісток та кісткового мозку
 • С79.6 Вторинне злоякісне новоутворення яєчника
 • С79.7 Вторинне злоякісне новоутворення наднирника
 • С79.8 Вторинне злоякісне новоутворення інших уточнених локалізацій

С80 Злоякісне новоутворення без уточнення локалізації

Злоякісне новоутворення без уточнення локалізації

Зареєстровано в Міністерстві

13 листопада 2014 р.

Про затвердження переліку рідкісних (орфанних) захворювань

Відповідно до статті 53-1 розділу V Основ законодавства України про охорону здоров’я, з метою забезпечення профілактики та лікування рідкісних (орфанних) захворювань НАКАЗУЮ:

1. Затвердити перелік рідкісних (орфанних) захворювань, що призводять до скорочення тривалості життя хворих або їх інвалідизації та для яких існують визнані методи лікування, що додається.

2. Департаменту медичної допомоги МОЗ України (С. Хотіна) та Державному закладу "Центр медичної статистики МОЗ України" (М. Голубчиков) забезпечити щорічний перегляд переліку та, у разі необхідності, внесення до нього відповідних змін.

3. Департаменту медичної допомоги МОЗ України (С. Хотіна) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2015 року.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату А. Терещенко.

Т.в.о. Міністра В. Лазоришинець

Наказ Міністерства охорони

Зареєстровано в Міністерстві

13 листопада 2014 р.

рідкісних (орфанних) захворювань, що призводять до скорочення тривалості життя хворих або їх інвалідизації та для яких існують визнані методи лікування

№ з/п Нозологія МКХ-10 Orpha.net

Рідкісні ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин

1 Гіперінсулінізм Е16.1 71212 79643 79644 263455 276575 276580 276598 276603

2 Псевдогіпопаратиреоз Е20.1 79443 79444 94089 94090

3 Гіпопаратиреоз, інші форми гіпопаратиреозу Е20.8 2237 2238 2239 2323 3453 36913 189466

4 Акромегалія і гіпофізарний гігантизм Е22.0 116 744 821 963 2081 99725 99725 300373

5 Передчасне статеве дозрівання центрального походження Е22.8 562 759 169615 169618

6 Гіпопітуїтаризм Е23.0 432 467 478 90695 91354 95494

7 Діабет нецукровий Е23.2 3463 3463 30925 95501 95626 178029

8 Природжені адреногенітальні порушення, пов’язані з ферментною недостатністю Е25.0 252 253 418 90791 90793 90794 90795 95409 95698 95699 95701 168558 315306 315311 325524 325529

9 Первинна недостатність кіркової речовини надниркових залоз, адреналовий криз Е27.1, Е27.2 3143 85138 95409 95702 168558 319205

10 Гіпофункція яєчок, синдром андрогенної резистентності, тестикулярна фемінізація (синдром) Е29.1, Е34.5 478 754 90797 99429

11 Передчасне статеве дозрівання Е30.1 3000 178040

12 Автоімунна полігландулярна недостатність (автоімунний полігландулярний синдром тип І) E31.0 3453 3454

13 Карликовість, не класифікована в інших рубриках, тип Ларона (синдром Ларона) E34.3 633

14 Недостатність інших уточнених вітамінів групи В (біотинідазна недостатність) Е53.8 79241

15 Класична фенілкетонурія, інші гіперфенілаланінемії Е70.0, Е70.1 226 716 2209 79253 79254 238583 293284

16 Тирозинемія Е70.2 882 28378 69723

17 Охроноз, алкаптонурія E70.2 56

18 Хвороба "кленового сиропу" Е71.0 511

19 Інші порушення обміну амінокислот з розгалуженим ланцюгом (ізовалеріанова, метилмалонова, пропіонова ацидемії), порушення обміну лізину та гідроксилізину (глутарова ацидурія) Е71.1, Е72.3 33 280183 35 25

20 Порушення обміну жирних кислот (MCAD, LCAD, LCHAD, SCAD) E71.3 42 26793 5 26792

21 Гомоцистинурія Е72.1 394

22 Порушення обміну циклу сечовини (цитрулінемія) Е72.2 247525 247585

23 Хвороба Помпе Е74.0 365

24 Галактоземія Е74.2 79237 79238 79239

25 Хвороба Фабрі (- Андерсен) Е75.2 324

26 Хвороба Гоше Е75.2 355

27 Хвороба Німанна - Піка Е75.2 646 77292 77293

28 Мукополісахаридоз тип I, тип II, тип VI Е76.0, Е76.1, Е76.2 579 580 583

29 Порушення обміну міді (хвороба Вільсона) Е83.0 309839

30 Муковісцидоз Е84.0, Е84.1, Е84.8 586

31 Сімейна середземноморська гарячка E85.0 342

Рідкісні хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму

32 Нічна пароксизмальна гемоглобінурія D59.5 447

33 Інші апластичні анемії, конституціональна апластична анемія (синдром Блекфена ? Дайємонда, анемія Фанконі), апластична анемія, спричинена лікарськими засобами, апластична анемія, спричинена іншими зовнішніми агентами, ідіопатична апластична анемія, інші уточнені апластичні анемії D61 (D61.0, D61.1, D61.2, D61.3, D61.8) 84 124 811 164823 182040

34 Природжена дизеритропоетична анемія D64.4 85 98869 98873 98870 293825 293830 363727

35 Спадкова недостатність фактора VIII, гемофілія А D66 98878

36 Спадкова недостатність фактора IX, гемофілія В D67 98879

37 Хвороба Віллебранда D68.0 903

38 Спадковий дефіцит фактора XI D68.1 329

39 Спадковий дефіцит інших факторів згортання крові D68.2 330

40 Алергічна пурпура (хвороба Геноха (- Шенлейна), геморагічний васкуліт, Ig A-асоційований васкуліт) D69.0 761

41 Ідіопатична тромбоцитопенічна пурпура D69.3 1959

42 Агранулоцитоз (автосомно домінантна тяжка вроджена нейтропенія) D70 486

43 Хронічний (дитячий) гранулематоз D71 379

44 Інші уточнені порушення лейкоцитів (автоімунний лімфопроліферативний синдром) D72.8 3261

45 Гемофагоцитарний лімфогістіоцитоз D76.1 540

46 Зчеплена з Х-хромосомою агаммаглобулінемія (Брутона) (з дефіцитом гормону росту) D80.0 47

47 Автосомна рецисивна агаммаглобулінемія (швейцарський тип) D80.0 33110

48 Вибірний дефіцит імуноглобуліну G (IgG) D80.3 183675

49 Імунодефіцит з підвищеним рівнем імуноглобуліну M (IgM) D80.5 101088

50 Комбіновані імунодефіцити D81.0 - D81.3 183660

51 Синдром Віскотта - Олдріча D82.0 906

52 Синдром Ді Георге D82.1 567

53 Синдром гіперімуноглобуліну Е (IgE) D82.4 2314 169446

54 Імунодефіцит, пов'язаний з іншими уточненими значимими дефектами (синдром Ніймегена) D82.8 647

55 Загальний варіабельний імунодефіцит D83.0 - D83.2, D83.8, D83.9 1572

56 Дефект у системі комплементу D84.1 169147 169150

57 Дефіцит інгібітора С1 естерази D84.1 91378

58 Інші уточнені імунодефіцитні порушення (дефіцит адгезії лейкоцитів тип І) D84.8 99842

59 Есенціальний кріоглобулінемічний васкуліт D89.1 91138

Рідкісні хвороби нервової системи

60 Телеангіектатична атаксія (синдром Луї - Бар) G11.3 100

61 Спінальна м?язова атрофія та споріднені синдроми G12 70 481 803 1216 2048 35689 65684 73245 83330 83418 83419 83420 85146 90020 97229 97229 98503 98920 99965 139518 139547 139552 140465 140468 206580 206580 206701 206704 206707 206713 209335 209341 211037 276435 314485 357043 363447 363447 363454

62 Бічний склероз аміотрофічний G12.2 803

63 Інші види генералізованої епілепсії та епілептичних синдромів (синдром Леннокса - Гасто, синдром Драве, ювенільна міоклонічна епілепсія, пролонговані судоми у дітей) G40.4 2382

64 М?язова дистрофія G71.0 98473

65 Запальна міопатія, не класифікована в інших рубриках (анти-ГМГ-КоА міопатія) G72.4 206569

66 Синдром Ітона - Ламберта G73.1 43393

Рідкісні хвороби системи кровообігу

67 Первинна легенева гіпертензія I27.0 182090

68 Церебральний артеріїт, не класифікований в інших рубриках (первинний васкуліт центральної нервової системи) I67.7 140989

Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

69 Набутий бульозний епідермоліз L12.3 46487

70 Дискоїдний червоний вовчак L93.0 90281

71 Підгострий шкірний червоний вовчак L93.1 163525

Рідкісні природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії

72 Остеопетроз (мармурова хвороба) Q78.2 2781

73 Інший природжений іхтіоз (синдром Незертона) Q80.8 634

74 Бульозний епідермоліз Q81 303 304 305 257 79396 79399 79400 79402 79403 79404 79407 79408 79842 2908

75 Синдром Рассела - Сільвера Q87.1 813

76 Синдром Прадера - Віллі Q87.1 739 98754 98793 171829 177901 177904 177907 177910 398069 398073 398079

77 Синдром Тернера (синдром Шерешевського - Тернера) Q96.0- Q96.4, Q96.8, Q96.9 881 99413

78 Інші аномалії статевих хромосом, жіночий фенотип, не класифіковані в інших рубриках Q97.0- Q97.3, Q97.8 9 11 243 1772 2138 3375 96263 96264 199310 261534

79 Інші аномалії статевих хромосом, чоловічий фенотип, не класифіковані в інших рубриках Q98.0- Q98.8 8 242 243 393 1770 2138 96266 99329 99330 199310 251510

Рідкісні хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини

80 Хвороба Рейтера M02.3 29207

81 Синдром Фелті M05.0 47612

82 Синдром Стілла у дорослих M06.1 829

83 Псоріатична артропатія M07 40050

84 Ювенільний ревматоїдний артрит M08.0 85435

85 Родинний хондрокальциноз M11.1 1416

86 Артропатія при амілоїдозі M14.4 85445

87 Вузликовий поліартеріїт M30.0 767

88 Поліартеріїт із залученням легенів (Чарджа - Стросса, еозинофільний гранулематоз із поліангіїтом) M30.1 183

89 Слизово-шкірний синдром лімфатичних вузлів (Кавасакі) M30.3 2331

90 Синдром Гудпащера M31.0 375

91 Гранулематоз Вегенера M31.3 900

92 Синдром дуги аорти (Такаясу) (неспецифічний аортоартеріїт) M31.4 3287

93 Гігантоклітинний артеріїт (хвороба Хортона) M31.5 397

94 Системний червоний вовчак M32 536

95 Системний червоний вовчак, спричинений лікарськими препаратами M32.0 231111

96 Інші форми системного червоного вовчаку (бульозний системний червоний вовчак) M32.8 46489

97 Дерматополіміозит M33 221

98 Ювенільний дерматоміозит M33.0 93672

99 Поліміозит M33.2 732

100 Системний склероз M34 801

101 Синдром CR(E)ST, вогнищева склеродермія M34.1 90290 220402

102 Інші форми системного склерозу (склеродермія Бушке) M34.8 352763

103 Сухий синдром (Шегрена) M35.0 289390

104 Змішана хвороба сполучної тканини M35.1 809

105 Хвороба Бехчета M35.2 117

106 Ревматична поліміалгія M35.3 93569

107 Дифузний (еозинофільний) фасцит M35.4 3165

108 Рецидивуючий панікуліт (Вебера - Крісчена) M35.6 33577

109 Інші уточнені системні ураження сполучної тканини (антисинтетазний синдром) M35.8 81

110 Анкілозивний спондиліт M45 825

111 Інші міозити (міозит із внутрішньоклітинними включеннями, локалізований міозит) M60.8 611 48918

112 Хронічний багатовогнищевий остеомієліт (синдром SAPHO) M86.3 793

113 Рецидивуючий поліхондрит M94.1 728

Деякі рідкісні інфекційні та паразитарні хвороби

114 Хвороба Лайма A69.2 91546

115 Кандидоз шкіри і нігтя (хронічний шкірно-слизовий кандидоз) B37.2 1334

116 Поліцитемія справжня D45 729

117 Мієлодиспластичні синдроми D46 52688

118 Хронічна мієлопроліферативна хвороба D47.1 824

119 Ессенціальна (геморагічна) тромбоцитемія D47.3 3318

120 Злоякісне новоутворення губи С00 69078 99967 99969 99970 99971

121 Злоякісне новоутворення привушної, інших та неуточнених великих слинних залоз C07, С08 276145

122 Злоякісне новоутворення носової частини глотки C11 150

123 Злоякісне новоутворення інших та неуточнених локалізацій губи, ротової порожнини та глотки C14 98061

124 Злоякісне новоутворення стравоходу C15 70482

125 Злоякісне новоутворення шлунка C16 26106 36273 63443 314022

126 Злоякісне новоутворення тонкої кишки C17 104076

127 Злоякісне новоутворення ободової кишки C18 144

128 Злоякісне новоутворення печінки та внутрішньопечінкових жовчних протоків С22 449 33402 7056 88673 178315 306633

129 Злоякісне новоутворення підшлункової залози C25 1333 217074

130 Злоякісне новоутворення інших та неуточнених локалізацій органів травлення C26 44890 98059

131 Злоякісне новоутворення бронхів та легенів C34 70573 98060

132 Злоякісне новоутворення загруднинної залози C37 99868 99869 263331 263335 263339

133 Злоякісне новоутворення кісток та суглобових хрящів кінцівок, інших та неуточнених локалізацій C40, C41 319 668 2760 55880 223727

134 Злоякісна меланома та інші злоякісні новоутворення шкіри C43, C44 618 51013 97338 98589 168999 252050 252206 293822 404560

135 Мезотеліома C45 50251 168811 168816

136 Саркома Капоші C46 33276

137 Злоякісне новоутворення периферичних нервів та вегетативної нервової системи C47 635 1957 3148 251877 252212

138 Злоякісні новоутворення інших типів сполучної і м'яких тканин С49 780 2030 3273 3394 31112 64720 69078 79105 97338 99756 99757 99967 99969 99970 99971 163699 209916 263413 293190 293199 293202 370334

139 Злоякісне новоутворення молочної залози С50 145 180257 213524 213711 227535

140 Злоякісне новоутворення вульви С51 98063

141 Злоякісне новоутворення піхви С52 206489 206492

142 Злоякісне новоутворення шийки матки С53 213564 213761 213782 213792 213797 213802 213807 213812 213837

143 Злоякісне новоутворення тіла матки С54 213564 213569 213589 213600 213610 213615 213620 213625 213630 213751

144 Злоякісне новоутворення яєчника C56 145 3399 35807 35808 99912 99915 99916 99917 206538 213500 213512 213517 363582 398940 398934

145 Злоякісне новоутворення статевого члена C60 398043

146 Злоякісне новоутворення передміхурової залози C61 1331

147 Злоякісне новоутворення яєчка C62 842 3399 363494 363504 363582

148 Злоякісне новоутворення нирки, ниркової миски C64, C65 151 523 98058 217071 319314

149 Злоякісне новоутворення сечового міхура C67 157980 284400

150 Злоякісне новоутворення ока та його придатків, злоякісне новоутворення оболон мозку, злоякісне новоутворення головного мозку, злоякісне новоутворення спинного мозку, черепно-мозкових нервів та інших частин центральної нервової системи C69, С70, С71, С72 790 251576 251858 251995 252021 357027 357034

151 Злоякісне новоутворення щитоподібної залози C73 142 1332 100088

152 Злоякісне новоутворення наднирника C74 1501 231625

153 Вторинне злоякісне новоутворення інших уточнених локалізацій, злоякісне новоутворення без уточнення локалізації C79, C80 99913 363579

154 Хвороба Ходжкіна C81 391 86893 8844 98846

155 Неходжкінська лімфома, фолікулярна (нодулярна) C82 (C82.1, C82.2, C82.7, C82.9) 545

156 Неходжкінська лімфома дифузна C83 543 544 547 48686 52416 86869 300849

157 Периферійні та шкірні Т-клітинні лімфоми C84 542 3162 86879 86880 86886 171918

158 Інші та неуточнені типи неходжкінської лімфи C85 171915 2420

159 Злоякісні імунопроліферативні хвороби C88 33226 100025 100026

160 Множинна мієлома та злоякісні плазмоклітинні новоутворення C90 29073 86855 98282

161 Лімфоїдний лейкоз (лімфолейкоз) C91 513 58017 67038 86852 86873 86875

162 Гострий мієлоїдний лейкоз C92.0 519

163 Хронічний мієлоїдний лейкоз C92.1 521

164 Мієлоїдна саркома C92.3 86850

165 Гострий промієлоцитарний лейкоз C92.4 520

166 Гострий мієломоноцитарний лейкоз C92.5 517

167 Інший мієлоїдний лейкоз, лейкоз мієломоноцитарний ювенільний C92.7 514

168 Мієлоїдний лейкоз, неуточнений C92.9 98829 102724

169 Моноцитарний лейкоз C93 98823

170 Інший лейкоз уточненого клітинного типу C94 318 518 158799 86843 86849

171 Інші та неуточнені злоякісні новоутворення лімфоїдної, кровотворної та споріднених тканин C96 98850 99870

Директор Департаменту медичної допомоги С. Хотіна

Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...
Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...
Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…
Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...
Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...
Actionteaser.ru - тизерная реклама