Главная » Здоров'я чоловіка » Вимушене положення при ексудативному плевриті

Вимушене положення при ексудативному плевриті

Положення в ліжку

Якщо хворий лежачий, то слід звертати увагу на положення, яке він займає в ліжку.

Розрізняють три положення хворого в ліжку:

Активним називається таке положення хворого в ліжку, яке він довільно змінює залежно від своїх потреб: лягає, сідає, поправляє подушку тощо.

Пасивним називається таке положення, коли хворий без сторонньої допо­моги не може змінити положення свого тіла.

Вимушеним називається таке положення тіла, яке хворий інстинктивно або свідомо займає при деяких захворюваннях, щоб зменшити своє страждання. Іноді ці вимушені поло­ження настільки специфічні, що в досвідченого фельдшера при погляді на такого хворого одразу виникає думка щодо конкретного захворювання. Наприклад, вимушене положення сидячи, з фіксованим плечовим поясом, тримаючись руками за край ліжка, характерне для хворого іззахворюваннями серця або легень (ортопное).

При ексудативному плевриті хворий лежить на хворому боці — це полегшує дихальну екскурсію здорової легені. При сухому плевриті, пере­ломах ребер хворий, навпаки, надає перевагу положенню лежачи на здоро­вому боці, оскільки притиснення хворої половини грудної клітки до ліжка посилює біль.

Деякі хворі з гострою виразкою шлунка або дванадцятипалої кишки займають вимушене колінно-ліктьове положення (у такому положенні менший контакт ураженої стінки шлунка з його вмістом).

Дата добавления: 2014-12-11 | Просмотры: 1765 | Нарушение авторских прав

Вимушене положення при ексудативному плевриті

Масивний ексудативний плеврит виникає при накопиченні значної кількості рідини в плевральній порожнині і викликає здавлення легені з подальшим розвитком ознак ОДН.

Етіологія. Основним фактором у розвитку і накопиченні ексудата в плевральній порожнині є пошкодження кровоносних і лімфатичних судин кортикального і субкортікального шару легень з підвищенням їх проникності і посиленням пропо-теванія плазми крові та тканинної рідини через плевру. При цьому патологічному стані процеси ексудації переважають над процесами всмоктування. Найбільш часто зустрічаються плеврити інфекційної етіології.

В основі інфекційних плевритів виділяють 3 фактори:

• наявність вогнища інфекції, • зміна місцевої та загальної тканинної реактивності, • наявність незміненої плеври зі збереженням вільної плевральної порожнини.

Патогенез. Виникає вентиляційна недостатність констриктивного типу.

Клініка складається з наступних симптомів:

1. Загальні і місцеві прояви основного захворювання.

2. Загальні і місцеві прояви самого плевриту.

До загальним проявам плевриту відносяться: підйом температури, поява симптомів інтоксикації, наростання ознак ОДН.

До Місцевим проявам плевриту відносяться: біль у боці коле характеру, що змінюються відчуттям тяжкості і повноти за поразки у міру накопичення ексудата; симптоми накопичення рідини в плевральній порожнині.

Хворий досить часто займає вимушене положення - лежить на хворому боці. Крім ознак ОДН, наголошується сухий, непродуктивний кашель, помірний акроціаноз, компенсаторна тахікардія. При об'єктивному дослідженні відзначається відставання хворий боку грудної клітки при диханні; міжреберні проміжки розширені і кілька згладжені, голосове тремтіння ослаблене або відсутнє, притуплення перкуторного звуку, при аускультації - ослаблення або відсутність дихальних шумів в області тупості.

Невідкладна допомога. Пункція плевральної порожнини за поразки в 8-9 міжребер'ї між задньою аксилярній і лопаткової лініями. При необхідності - симптоматична терапія. Лікування основного захворювання.

СИНДРОМ СКУПЧЕННЯ рідини в плевральній порожнині ГЕКССУДАТІВНИЙ ПЛЕВРИТ (гідроторакс). СИНДРОМ компресійний ателектаз

Опитайте хворого і виявити скаргина поступово наростаючу змішану задишку, кашель, важкість в грудній клітці на стороні поразки, підвищення температури до фебрильних цифр, озноб і інші симптоми інтоксикації у хворих на ексудативний плеврит.

Зберіть анамнез:при расспросе хворого слід звернути увагу на наявність пневмонії, туберкульозу легень, ревматизму, системного червоного вовчака, що призводять до ексудативному плевриту, а також захворювання серця з наявністю недостатності кровообігу (гідроторакс). Скупчення рідини в плевральній порожнині призводить до здавлення легені, спадання альвеол, тобто розвитку компресійного ателектазу.

Проведіть загальний огляд хворого:зверніть увагу на наявність ціанозу губ, шкірних покривів, вимушене положення на хворому боці (при ексудативному плевриті).

Проведіть дослідження органів дихання:

- Проведіть огляд грудної клітки: зверніть увагу на асиметрію грудної клітини за рахунок збільшення тієї половини, де сталося скупчення рідини в плевральній порожнині, при цьому уражена половина відстає в акті дихання.

- Проведіть пальпацію грудної клітки. Голосоветремтіння в області скупчення рідини не проводиться, а над зоною здавлення легені (компресійного ателектазу) - посилено. Резистентність грудної клітини підвищена за рахунок скупчення рідини.

- Проведіть перкусію грудної клітки. При перкусії ексудат дає зону тупості, верхня межа якого представлена ??кривою лінією, що має вигляд параболи (Пінія Дамуазо). Ця лінія, починаючись від хребта, дугою різко піднімається вгору, досягаючи вищої точки по задній пахвовій лінії, а потім круто спускається вниз до грудиною лінії. На відміну від ексудату транссудат має майже горизонтальну верхню межу. Причина такого дугообразного розташування рівня рідини при ексудативному плевриті пояснюється тим, що випіт вільніше накопичується в області реберно-діафрагмального синуса (зад-ньобічні відділи), і в той же час тут альвеолярна тканина найбільш віддалена від кореня легкого і більш легко Стисливість. Безсумнівно, верхня параболообразная межа ексудату залежить і від наявності запальних змін в плеврі і від властивостей самого ексудату (висока відносна щільність, висока в'язкість), що склеює листки плеври. Під тиском накопичується рідини разліпаніе листків відбувається нерівномірно і по краях цієї лінії відстає (на відміну від невоспалительной рідини в порожнині плеври - транссудата). При ексудативному плевриті виділяють два трикутника. трикутник Гарлянда розташовується на хворому боці вище зони ексудату і обмежений лінією Дамуазо, хребтом і перпендикуляром, опущеним з верхньої точки тупості на хребет. У трикутнику Гарлянда знаходиться стиснуті легке, зона компресійного ателектазу. При перкусії над цією областю визначається притупленно-тимпанічнийзвук, що обумовлено ущільненням легеневої тканини і зниженням її еластичності при збереженні невеликої кількості повітря в альвеолах. Трикутник Раухфуса-Грокко розташовується на здоровій стороні і обмежений хребтом, діафрагмою і продовженням лінії Дамуазо. Поява цього трикутника обумовлено зміщенням середостіння в здоровий бік. При перкусії в цій зоні визначається притуплений звук. При топографічної перкусії - нижні межі легень підібгані вгору, екскурсія нижнього легеневого краю відсутня або значно обмежена. При лівосторонньому ексудативному плевриті зникає напівмісячна простір Траубе.

- Проведіть аускультацію легень: над зоною скупчення рідини нижче лінії Дамуазо дихання не проводиться або різко ослаблене, над областю здавлення легені (компресійного ателектазу) (трикутник Гарлянда) вислуховується тихе бронхіальне дихання, крепітація, бронхофония посилена. На здоровій половині грудної клітини в зоні трикутника Раухфуса-Грокко вислуховуєтьсяослаблене везикулярнедихання, бронхофония ослаблена.

Досліджуйте серцево-судинну систему:при огляді та пальпації області серця виявляється зсув верхівкового поштовху в здорову сторону, при перкусії - зміщення лівої межі відносної серцевої тупості назовні. При аускультація серця - тони ослаблені, тахікардія.

Поставте попередній діагнозна підставі даних огляду, пальпації, перкусії та аускультації грудної клітини. Складіть план обстеження хворого з включенням лабораторних, рентгенологічних та інших допоміжних методів дослідження. План обстеження хворого з синдромом скупчення рідини в плевральній порожнині (ексудативний плеврит), з компресійним ателектазом повинен включати в себе клінічний аналіз крові, мокротиння, плевральну пункцію з обов'язковим лабораторним дослідженням отриманої рідини, рентгенологічне дослідження.

дослідження кровіможе виявити лейкоцитоз, зсув лейкоцитарної формули вліво, збільшення ШОЕ (при гнійному плевриті), лімфоцитоз (при туберкульозному плевриті).

Дослідження плевральної рідини.Плевральнийвипіт може виявитися транссудатом (невоспалительная рідина) або ексудатом (запальна рідина). За характером ексудати плевриту діляться на: серозні, серозно-фібринозні, еозинофільні, гнійні, гнильні, геморагічні, хілезний, хілезоподобние. У ексудатах можна виявити пухлинні клітини, LE (вовчакові) - клітини, мікобактерії туберкульозу та ін., Що допомагає в діагностиці різних захворювань.

рентгенологічне дослідженнядозволяє при ексудативному плевриті визначити гомогенні затемнення з чіткими кордонами, відповідними кордонів тупості, отриманим при перкусії грудної клітки (лінія Дамуазо). При невеликій кількості рідини вона зазвичай накопичується в зовнішньому синусе і рентгенологічно можна виявити відсутність розправлення при вдиху і заповнення синуса. При скупченні великої кількості рідини органи середостіння зміщуються в здорову сторону, а діафрагма відтіснена вниз.

СИНДРОМ ОБТУРА1ШОННОГО АТЕЛЕКТАЗ (РАК ЛЕГЕНІВ)

Опитайте хворого з обтураційній ателектазом і виявите скарги наинспираторную задишку (утруднений вдих), сухий свистячий спочатку кашель, потім надсадний болісний, іноді кашель з виділенням кров'янистої мокроти у вигляді "малинового желе".

Зберіть анамнез у хворого з обтураційній ателектазом:причиною розвитку цього синдрому може бути первинний бронхогенний рак легені або потрапляння стороннього тіла в просвіт бронхіального дерева, що обумовлює відповідну клінічну картину.

Виявити симптоми обтурационного ателектазу при фізикальному дослідженні органів дихання:

- При загальному огляді звертає на себе увагу наявність ціанозу шкірних покривів, при огляді грудної клітини з наявністю вираженого ателектазу - зменшення обсягу ураженої половини (уражена частина грудної клітини западає внаслідок падіння внутрішньолегеневого тиску), міжребер'я звужені.

- При пальпації - голосове тремтіння ослаблене або не проводиться повністю.

- При порівняльній перкусії над зоною ателектазу визначається тупий звук (при повному закритті просвіту бронха), при частковому закритті бронха при неповному ателектазі визначається притуплений звук з тимпанічний відтінком (притупленно-тимпанічнийзвук).

- при аускультації виявляється різко ослаблене везикулярне дихання над зоною ателектазу, бронхофония ослаблена. Іноді при неповній закупорці бронха можна вислухати сухі басові хрипи.

Досліджуйте серцево-судинну системуу хворого з обтураційній ателектазом: при огляді, пальпації і перкусії серця - верхівковий поштовх, межі серця зміщені в хвору сторону.

Поставте попередній діагнозна підставі даних огляду, пальпації, перкусії та аускультації грудної клітини. Складіть план обстеження хворого.

Виявити симптоми обтурационного ателектазу при рентгенологічному дослідженні легенів:міжребер'я звужені, затемнення легеневої тканини в області ателектазу, серединна тінь перетягнена в хвору сторону, більш високе стояння діафрагми по відношенню до «здоровому» легкому, зміщення органів середостіння в хвору сторону при глибокому вдиху (симптом Гольцкнехта-Якобсона). Діафрагма зміщена вгору. Якщо причиною ателектазу є чужорідне тіло, то при рентгенологічному дослідженні виявляється відповідна рентгеноконтрастная тінь.

СИНДРОМ НАЯВНОСТІ ГАЗУ В плевральній порожнині (ПНЕВМОТОРАКС)

Опитайте хворого з синдромом наявності газу в плевральній порожниніі виявити скарги на гострі інтенсивні болі в грудній клітці, пов'язані з диханням, змішану задишку. Зберіть анамнез - гострий раптовий початок, яке може бути пов'язане зі значним фізичним навантаженням, блювотою, кашлем, в результаті хірургічних маніпуляцій (пункція вен, артерій). В анамнезі - вказівки на часті фізичні перенапруги, туберкульоз легенів, емфізему легенів, особливо буллезную, бронхіальну астму, абсцес, рак легені та ін. (Спонтанний пневмоторакс); травму, поранення грудної клітини (травматичний пневмоторакс). Пневмоторакс може бути створений штучно з лікувальною метою при туберкульозному процесі в легенях (штучний пневмоторакс). Залежно від механізму надходження повітря в порожнину плеври виділяють відкритий пневмоторакс, коли отвір залишається відкритим як на вдиху, так і на видиху, і повітря рухається вільно в порожнину і з плевральної порожнини; клапанний пневмоторакс, коли під час вдиху повітря надходить в плевральну порожнину, а під час видиху отвір закривається і повітря з плевральної порожнини не виходить; закритий пневмоторакс, коли отвір прориву закривається і повітря не входить і не виходить з порожнини плеври. пневмоторакс називається внутрішнім, якщо є повідомлення плевральної порожнини з бронхів, і зовнішнім - при повідомленні плевральної порожнини з зовнішнім середовищем.

Виявити симптоми пневмотораксу при об'єктивному дослідженні органів дихання:наявність дифузного розлитого ціанозу, хворий займає вимушене положення на хворому боці.

- При огляді грудної клітки звертає на себе увагу вибухне (випинання) хворий половини, відставання в акті дихання, згладжена міжреберних проміжків. Число подихів в 1 хвилину: 25-30.

1. при пальпації голосове тремтіння відсутнє (при закритому пневмотораксі) або різко ослаблене. При відкритому пневмотораксі - посилення голосового тремтіння.

2. При порівняльній перкусії легких виявляється тимпанічний звук над зоною скупчення повітря. При відкритому і клапанному пневмотораксі - з металевим відтінком.

3. При топографічної перкусії визначаються межі плевральної порожнини, заповненої повітрям, при цьому верхня межа зміщені вгору, нижні межі опущені. Справжні кордону легкого визначити неможливо, тому що воно поджато до кореня.

4. при аускультації над зоною скупчення повітря вислуховується різко ослаблене дихання або воно зовсім не проводиться (закритий пневмоторакс), бронхофония не проводиться. При відкритому пневмотораксі - бронхіальне дихання з металевим відтінком, бронхофония посилена.

гідропневмоторакс- Одночасне скупчення рідини і повітря в плевральній порожнині. Верхня межа рідини розташовується горизонтально.

При перкусії над зоною скупчення рідини визначається тупий звук, над областю скупчення повітря - тимпанічний.

При аускультації вислуховується ослаблене везикулярне дихання.

Характерними симптомами є: шум плескоту Гіппократа і шум падаючої краплі. У разі, коли при гідропнемотораксе плевральна порожнина сполучається через свищ з бронхом, причому отвір розташовується нижче верхнього рівня рідини, можна вислуховувати шум "водяний дудки".

Досліджуйте серцево-судинну систему у хворого з наявністю газу в плевральній порожнині:відзначається зміщення меж серця, верхівкового поштовху в здорову сторону. Тони ослаблені, тахікардія, пульс малого наповнення, може бути ниткоподібний.

Поставте попередній діагноз на підставі даних об'єктивного обстеження.Складіть план обстеження хворого. Виявити симптоми скупчення повітря в плевральній порожнині при рентгенологічному дослідженні: виявляється світле легеневе поле без легеневого малюнка, ближче до кореня - тінь підгорнутого безповітряного легкого, органи середостіння зміщені в протилежну сторону. При гідропневмоторакс газ дає світле поле, позбавлене легеневого малюнка, легке стисло і відтиснуто до кореня і вгору; рідина дає тінь внизу з чітким горизонтальним рівнем, хвилеподібно хиткому при рухах.

Поставте остаточний діагнозна підставі даних об'єктивного обстеження хворого (огляду, пальпації, перкусії, аускультації) і даних допоміжних методів дослідження.

Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...
Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...
Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…
Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...
Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...
Actionteaser.ru - тизерная реклама