Главная » Виховання дитини » Спостереження грою дитини аналіз гри. Аналізи дитини

Спостереження грою дитини аналіз гри. Аналізи дитини

Аналіз ігрової діяльності

Аналіз ігрової діяльності

Питання для вивчення Так Ні Частково

1. Дотримання ігрового режиму

2. Наявність ігрового майданчика за віком дітей

3. Розташування та зберігання іграшок

4. Дотримання правил користування іграшками

5. Підбір іграшок та інших матеріалів відповідно до тематики ігор

6. Надання допомоги вихователем дітям в здійсненні ігрових задумів

7. Створення позитивних емоцій

8. Чи присутній інформація, яка пов'язана з вмістом відображається життєвої ситуації

9. Чи змінюється в процесі гри ігрове середовище (іграшки-заступники, ігровий матеріал)

10. Чи всі задіяні в грі?

11. Чи вміють розподіляти ролі?

12. Створює чи вихователь проблемну ситуацію для виявлення знань про що-небудь?

13. Чи присутні негативні якості:

• Грубість в зверненні

• Завжди бути першим

14. Чи вміють діти вирішувати колективні завдання?

15. Чи правильно вихователь розуміє свою роль в керівництві грою?

16. Чи розвивається ігрова діяльність з урахуванням рівня розвитку дітей?

17. Догралися чи до кінця?

18. Чи обговорюється з дітьми пройшла гра?

19. Чи доступний ігровий матеріал для використання його дітьми?

20. Чи має в грі відображення знань про професії дорослих?

21. Які прийоми, які спонукають до початку гри, використовував вихователь:

• взяття на себе ролі

• пропозиція темпу гри

• підготовка обладнання до гри

• внесення нового обладнання

22. Змінюють чи предметно-ігрове середовище з урахуванням практичного та ігрового досвіду?

23. Чи вміють орієнтуватися в ігровій задачі?

24. Чи виявляється творчість в створенні гри (вибір теми)

25. Народжуються чи під час гри нові варіанти?

26. Обговорення з дітьми та оцінювання гри

Дата перевірки ___

Хто перевіряв ___

Варіанти аналізу ігрової діяльності

Схема аналізу ігрової діяльності.

1. Підготовка вихователя до ігрової діяльності.

2. Види ігор, їх роль і місце у виховній роботі з групою.

3. Особливості ігрового матеріалу в кожній віковій групі і його розташування.

4. Умови для ігор: наявність ігор, ігрового матеріалу; скільки часу було відведено для ігор.

5. Початок ігрової діяльності, виникнення сюжетно-рольової гри.

6. Тематика ігор, їх зміст, тривалість, відношення дітей до різних видів ігор.

7. Стан ігрових навичок і умінь. Культура гри.

8. Як вихователь використовує ігрову діяльність для формування моральних рис, характеру, моральних, вольових якостей особистості (прийом керівництва, використання гри як засобу морального виховання).

9. Прийоми керівництва різних видами ігор.

10. Закінчення гри.

Аналіз спостереження ігрової діяльності дітей

Прийоми керівництва сюжетно-рольовими іграми, використані вихователем.

1. Які прийоми використовував вихователь для розвитку сюжетно-рольової гри;

- розширював уявлення дітей (шляхом оповідань, читання книги, розглядання ілюстрацій, проведення дидактичної гри);

- цікавився: «У що граєте?»;

- пропонував нові ігрові дії;

- пропонував нові ролі;

- вносив додаткове обладнання або пропонував його виготовити разом з дітьми;

- пропонував нові ігрові ситуації;

- давав прямі вказівки до дії: «Нагодуй ляльку», «Крути кермо»;

- задавав питання, які направляли розвиток гри;

- брав на себе головну (другорядну) роль і таким чином спрямовував гру;

- давав оцінку (аналіз) гри;

2. Які прийоми використовував вихователь для формування взаємовідносини дітей під час гри?

- залучав боязких, соромливих дітей в гру (шляхом прямого пропозиції «Візьми пограти», шляхом введення нової ролі);

- сам організовував навколо себе колектив для гри;

- спонукав дітей самостійно домовлятися (про розподіл ролей, про іграшки);

- попереджав або усував виникають конфлікти (через іграшки, через ролей, через виконання правил);

- спонукав дітей об'єднувати різні ігри між собою;

- використовував якісь інші прийоми.

Ігрова діяльність дітей в 2-ій половині дня.

1. Підготовка вихователя і ігровий діяльності.

2. Види ігор, їх роль і місце у виховній роботі з групою.

3. Особливості ігрового матеріалу в кожній віковій групі і його розташування.

4. Умови для ігор: наявність ігор, ігрового матеріалу; скільки часу було відведено для ігор.

5. Початок ігрової діяльності, виникнення сюжетно-рольової гри.

6. Тематика ігор, їх зміст, тривалість, відношення дітей до різних видів ігор.

7. Стан ігрових навичок і умінь. Культура гри.

8. Як вихователь використовує ігрову діяльність для формування моральних рис, характеру, моральних, вольових якостей особистості (прийом керівництва, використання гри як засобу морального виховання).

9. Прийоми керівництва різними видами ігор.

10. Закінчення гри.

Настільно-друковані ігри.

1. Назва гри. До якого виду настільки-друковані ігор вона відноситься.

2. Воспитательно-освітня цінність гри.

Схема аналізу дитячої гри.

1. Доставила гра дітям радість?

2. Причини досягнутого результату - підготовка до гри:

- планування гри (чи програмне зміст віком іуровню розвитку дітей, чи відображено в програмному змісті комплексне керівництво грою;

- створення умов (який час відведено в режимі дня, чи є спеціальне місце в групі, як обладнана гра);

- з чиєї ініціативи виникла гра;

- чи мав місце підготовчий період гри відповідно до віку;

- самостійні діти під час гри або гра розвивається за участю вихователя;

- в чому полягало керівництво грою з боку вихователя (прийоми, напрямки);

- не пригнічував чи вихователь дітей своїм втручанням?

- діяльність дітей в грі;

- як вирішувалося завдання з розвитку у дітей творчості, ініціативи, фантазії;

- як була закінчена гра - організовано або несподівано;

- як проведено аналіз.

3. Як би Ви керували цією грою?

Аналіз спостереження ігрової діяльності дітей;

Федеральний державний освітній стандарт 050144 за спеціальністю «Дошкільна освіта» пропонує для вивчення студентів в рамках професійного модуля 02 Організація різних видів діяльності і спілкування МДК 02.01.Теоретіческіе і методичні основи організації ігрової діяльності дітей раннього та дошкільного віку

В ході вивчення даного міждисциплінарного курсу у студентів повинні бути сформовані такі професійні компетенції (ПК):

1. Планувати різні види діяльності і спілкування дітей протягом дня;

2. Організовувати різні ігри з дітьми раннього та дошкільного віку;

3. Аналізувати процес і результат організації різних видів діяльності і спілкування дітей.

Студенти повинні Мати практичний досвід:

- планування різних видів діяльності (ігрової та ін.);

- організації та проведення творчих ігор (сюжетно-рольових, будівельних, театралізованих та режисерських) та ігор з правилами (рухливі і дидактичні);

- спостереження і аналізу ігрової діяльності;

- спостереження за формуванням ігрових умінь;

- розробки пропозицій щодо корекції організації різних видів діяльності дітей;

- визначати цілі, завдання, зміст, методи і засоби керівництва ігровою діяльністю дітей;

- грати з дітьми і стимулювати самостійну ігрову діяльність дітей;

- використовувати прямі і непрямі прийоми керівництва грою;

- аналізувати проведення гри і проектувати її зміни відповідно до віку й індивідуальних особливостей дітей групи.

У зв'язку з цим вважаємо за доцільне надати методичну допомогу студентам для підготовки до навчальної та виробничої практики у вигляді методичних рекомендацій.

Даний методичний посібник може бути також корисно керівникам практики студентів.

Схема аналізу ігрової діяльності.

1. Підготовка вихователя до ігрової діяльності.

2. Види ігор, їх роль і місце у виховній роботі з групою.

3. Особливості ігрового матеріалу в кожній віковій групі і його розташування.

4. Умови для ігор: наявність ігор, ігрового матеріалу; скільки часу було відведено для ігор.

5. Початок ігрової діяльності, виникнення сюжетно-рольової гри.

6. Тематика ігор, їх зміст, тривалість, відношення дітей до різних видів ігор.

7. Стан ігрових навичок і умінь. Культура гри.

8. Як вихователь використовує ігрову діяльність для формування моральних рис, характеру, моральних, вольових якостей особистості (прийом керівництва, використання гри як засобу морального виховання).

9. Прийоми керівництва різними видами ігор.

10. Закінчення гри.

Питання для аналізу сюжетно-рольових ігор вихователя.

1. З чиєї ініціативи виникла гра?

2. Чи планували діти заздалегідь її хід?

3. Скільки дітей брало участь в грі?

4. Які ролі були і як вони розподілялися?

5. Які ігрові дії виконували діти відповідно до ролей?

6. Чому віддавали перевагу діти під час гри; діям з предметами або взаєминам з людьми?

7. Які нові ігрові ситуації були придумані в ході гри?

8. Скільки часу тривала гра?

9. Чи пов'язана ця гра з іншими іграми дітей?

10. Як закінчилася гра: організовано або несподівано? Чи обговорювали діти хід гри після її закінчення?

11. Самостійні діти в розвитку гри, або вона розвивалася за участю вихователя?

12. Чи відповідає гра віку дітей?

13. Який рівень розвитку ігрової діяльності дітей?

14. Як Ви спроектуєте подальший розвиток ігрової діяльності?

15. Які взаємини між дітьми ви спостерігали?

16. Як проходило розподіл ролей?

17. Скільки дітей брало участь в грі? Хто вирішував питання про прийом в гру?

18. Чи виходили діти з гри в ході її і чому?

19. Чи виникали конфлікти в процесі розподілу ролей? Ким і як вони

20. Як Ви сплануєте роботу вихователя по Формуванню взаємин дітей у грі?

21. Взаємовідносини педагога і дитини.

22. Зв'язок даного заходу з іншими видами діяльності.

Прийоми керівництва сюжетно-рольовими іграми, використані вихователем.

1. Які прийоми використовував вихователь для розвитку сюжетно-рольової гри;

- розширював уявлення дітей (шляхом оповідань, читання книги, розглядання ілюстрацій, проведення дидактичної гри);

- цікавився: «У що граєте?»;

- пропонував нові ігрові дії;

- пропонував нові ролі;

- вносив додаткове обладнання або пропонував його виготовити разом з дітьми;

- пропонував нові ігрові ситуації;

- давав прямі вказівки до дії: «Нагодуй ляльку», «Крути кермо»;

- задавав питання, які направляли розвиток гри;

- брав на себе головну (другорядну) роль і таким чином спрямовував гру;

- давав оцінку (аналіз) гри;

2. Які прийоми використовував вихователь для формування взаємовідносини дітей під час гри?

- залучав боязких, соромливих дітей в гру (шляхом прямого пропозиції «Візьми пограти», шляхом введення нової ролі);

- сам організовував навколо себе колектив для гри;

- спонукав дітей самостійно домовлятися (про розподіл ролей, про іграшки);

- попереджав або усував виникають конфлікти (через іграшки, через ролей, через виконання правил);

- спонукав дітей об'єднувати різні ігри між собою;

- використовував якісь інші прийоми.

Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...
Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...
Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…
Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...
Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...
Actionteaser.ru - тизерная реклама