Главная » Вагітність і пологи » Злоякісні новоутворення лімфоїдної кровотворної та споріднених їм тканин

Злоякісні новоутворення лімфоїдної кровотворної та споріднених їм тканин

2 Клас мкб-10 (c81-c97)

C81-C96. Злоякісні новоутворення лімфоїдної, кровотворної та споріднених їм тканин

C81. Хвороба Ходжкіна [лімфогранулематоз]

 • C81.0. Хвороба Ходжкіна - лимфоидное переважання

 • C81.1. Хвороба Ходжкіна - нодулярний склероз

 • C81.2. Хвороба Ходжкіна - змішано-клітинний варіант

 • C81.3. Хвороба Ходжкіна - лімфоїдневиснаження

 • C81.7. Інші форми хвороби Ходжкіна

 • C81.9. Хвороба Ходжкіна, неуточнена

  C82. Фолікулярна [нодулярна] неходжскінская лімфома

  • C82.0. Дрібноклітинна лімфома з розщепленими ядрами, фолікулярна

 • C82.1. Змішана, дрібноклітинна лімфома з ращепленимі ядрами і крупноклеточная

 • C82.2. Великоклітинна лімфома, фолікулярна

 • C82.7. Інші типи фолікулярної неходжкінської лімфоми

 • C82.9. Фолікулярна неходжкінська лімфома, неуточнена

  C83. Дифузна неходжкінські лімфоми

  • C83.0. Лімфома дрібноклітинна (дифузна)

 • C83.1. Лімфома дрібноклітинна з розщепленими ядрами (дифузна)

 • C83.2. Лімфома змішана дрібно- та крупноклеточная (дифузна)

 • C83.3. Лімфома крупноклеточная (дифузна) - ретикулосаркома

 • C83.4. Лімфома імунобластні (дифузна)

 • C83.5. Лімфома лімфобластний (дифузна)

 • C83.6. Лімфома недиференційована (дифузна)

 • C83.8. Інші типи дифузних неходжкінських лімфом

 • C83.9. Дифузна неходжкінські лімфоми, неуточнені

  C84. Периферичні і шкірні Т-клітинні лімфоми

 • C84.3. Лімфоепітеліоідная лімфома (Лімфома Леннерта)

 • C84.4. Периферична Т-клітинна лімфома

 • C84.5. Інші неуточнені Т-клітинні лімфоми

  C85. Інші неуточнені типи неходжкінської лімфоми

 • C85.1. В-клітинна лімфома, неуточнена

 • C85.7. Інші уточнені типи неходжкінської лімфоми

 • C85.9. Неходжкінські лімфоми неуточненими виду

  C88. Злоякісні іммунопроліфератівние хвороби

  • C88.0. макроглобулінемія Вальденстрема

 • C88.1. Хвороба альфа-важких ланцюгів

 • C88.2. Хвороба гамма-важких ланцюгів

 • C88.3. Іммунопроліфератівние хвороба тонкого кишечника

 • C88.7. Інші злоякісні іммунопроліфератівние хвороби

 • C88.9. Злоякісні іммунопроліфератівние хвороби, неуточнені

  C90. Множинна мієлома та злоякісні плазмоклітинні новоутворення

 • C90.1. Плазмоклітинні лейкоз

 • C90.2. плазмоцитома екстрамедулярних

  C91. Лімфоїдний лейкоз [лімфолейкоз]

  • C91.0. Гострий лімфобластний лейкоз

 • C91.1. Хронічний лімфоцитарний лейкоз

 • C91.2. Підгострий лімфоцитарний лейкоз

 • C91.3. Пролімфоцітарний лейкоз

 • C91.4. Волосатоклітинний лейкоз (Лейкемічний ретикулоендотеліоз)

 • C91.5. Т-клітинний лейкоз дорослих

 • C91.7. Інший уточнений лімфоїдний лейкоз

 • C91.9. Лімфоїдний лейкоз, неуточнений

  C92. Мієлоїдний лейкоз [мієлолейкоз]

  • C92.0. Гострий мієлоїдний лейкоз

 • C92.1. Хронічний мієлоїдний лейкоз

 • C92.2. Підгострий мієлоїдний лейкоз

 • C92.3. Мієлоїдна саркома (Хлорома, гранулоцитарних саркома)

 • C92.4. Гострий лейкоз проміелоцітарний

 • C92.5. Гострий мієломоноцитарний лейкоз

 • C92.7. Інший мієлоїдний лейкоз

 • C92.9. Мієлоїдний лейкоз, неуточнений

  C93. моноцитарний лейкоз

  • C93.0. Гострий моноцитарний лейкоз

 • C93.1. Хронічний моноцитарний лейкоз

 • C93.2. Підгострий моноцитарний лейкоз

 • C93.7. Інший моноцитарний лейкоз

 • C93.9. Моноцитарний лейкоз, неуточнений

  C94. Інший лейкоз уточненого клітинного типу

  • C94.0. Гостра еритремія і ерітролейкоз

 • C94.1. хронічна еритремія

 • C94.2. Гострий мегакаріобластний лейкоз

 • C94.3. тучноклеточний лейкоз

 • C94.4. гострий панміелолейкоз

 • C94.5. гострий мієлофіброз

 • C94.7. Інший уточнений лейкоз

  C95. Лейкоз неуточненими клітинного типу

  • C95.0. Гострий лейкоз неуточненими клітинного типу

 • C95.1. Хронічний лейкоз неуточненими клітинного типу

 • C95.2. Підгострий лейкоз неуточненими клітинного типу

 • C95.7. Інший лейкоз неуточненими клітинного типу

 • C95.9. лейкоз неуточнений

  C96. Інші і неуточнені злоякісні новоутворення лімфоїдної, кровотворної та споріднених їм тканин

  • C96.0. Хвороба Леттерера-Сиве (неліпідні ретикулоендотеліоз, ретикульоз)

 • C96.1. злоякісний гістіоцитоз

 • C96.2. Злоякісна тучноклеточний пухлина

 • C96.3. Справжня гістіоцитарна лімфома

 • C96.7. Інші уточнені ЗНО лімфоїдної, кровотворної та споріднених їм тканин

 • C96.9. ЗНО лімфоїдної, кровотворної та споріднених їм тканин неуточнений

  C97. Злоякісні новоутворення самостійних (первинних) множинних локалізацій

  C97. Злоякісні новоутворення самостійних (первинних) множинних локалізацій

  Злоякісні новоутворення лімфоїдної, кровотворної та споріднених їм тканин (С81-С96)

  С81 Хвороба Ходжкіна (лімфогранулематоз)

   • Включено:
    • морфологічні коди М965-М966 з кодом характеру новоутворення /3
  • С81.0 Переважно лімфоцитарний варіант
  • С81.1 Склеро-нодулярний варіант
  • С81.2 Змішано-клітинний варіант
  • С81.3 Лімфоцитарне виснаження
  • С81.7 Інші форми хвороби Ходжкіна
  • С81.9 Хвороба Ходжкіна, неуточнена

  С82 Неходжкінська лімфома, фолікулярна (нодулярна)

   • Включені:
    • неходжкінська фолікулярна лімфома з наявністю або без наявності дифузних зон
    • морфологічний код М969 з кодом характеру новоутворення /3
  • С82.0 Дрібноклітинна з розщепленими ядрами, фолікулярна
  • С82.1 Змішана дрібноклітинна з розщепленими ядрами та великоклітинна, фолікулярна
  • С82.2 Великоклітинна, фолікулярна
  • С82.7 Інші типи неходжкінської фолікулярної лімфоми
  • С82.9 Фолікулярна неходжкінська лімфома, неуточнена

  С83 Неходжкінська лімфома, дифузна

   • Включено:
    • морфологічні коди М9593, М9595, М967-М968 з кодом характеру новоутворення /3
  • С83.0 Дрібноклітинна (дифузна)
  • С83.1 Дрібноклітинна (дифузна) з розщепленими ядрами
  • С83.2 Змішана дрібно- та великоклітинна (дифузна)
  • С83.3 Великоклітинна (дифузна)
  • С83.4 Імунобластна (дифузна)
  • С83.5 Лімфобластна (дифузна)
  • С83.6 Недиференційована (дифузна)
  • С83.7 Лімфома Беркітта
  • С83.8 Інші типи дифузної неходжкінської лімфоми
  • С83.9 Дифузна неходжкінська лімфома, неуточнена

  С84 Периферичні та шкірні Т-клітинні лімфоми

   • Включено:
    • морфологічний код М970 з кодом характеру новоутворення /3
  • С84.0 Грибоподібний мікоз
  • С84.1 Хвороба Сезарі
  • С84.2 Т-зональна лімфома
  • С84.3 Лімфоепітеліоїдна лімфома
  • С84.4 Периферична Т-клітинна лімфома
  • С84.5 Інші та неуточнені Т-клітинні лімфоми
   • Примітка:
    • Якщо Т-клітинне походження або залучення згадується у зв'язку з уточненою лімфомою, слід кодувати згідно з більш уточненим описом.

  С85 Інші та неуточнені типи неходжкінської лімфоми

   • Включено:
    • морфологічні коди М9590-М9592, М9594, М971 з кодом характеру новоутворення /3
  • С85.0 Лімфосаркома
  • С85.1 В-клітинна лімфома, неуточнена
   • Примітка:
    • якщо В-клітинне походження або залучення згадується у зв'язку з уточненою лімфомою, слід кодувати згідно з більш уточненим описом.
  • С85.7 Інші уточнені типи неходжкінської лімфоми
  • С85.9 Неходжкінська лімфома, неуточненого типу

  С88 Злоякісні імунопроліферативні хвороби

   • Включено:
    • морфологічний код М976 з кодом характеру новоутворення /3
  • С88.0 Макроглобулінемія Вальденстрема
  • С88.1 Хвороба важких альфа-ланцюгів
  • С88.2 Хвороба важких гамма-ланцюгів
  • С88.3 Імунопроліферативна хвороба тонкої кишки
  • С88.7 Інші злоякісні імунопроліферативні хвороби
  • С88.9 Злоякісна імунопроліферативна хвороба, неуточнена

  С90 Множинна мієлома та злоякісні плазмоклітинні новоутворення

  С91 Лімфоїднийлейкоз (лімфолейкоз)

   • Включено:
    • морфологічні коди М982, М9940-М9941 з кодом характеру новоутворення /3
  • С91.0 Гострий лімфобластний лейкоз
   • Виключено:
    • загострення хронічного лімфоцитарного лейкозу (С91.1)
  • С91.1 Хронічний лімфоцитарний лейкоз
  • С91.2 Підгострий лімфоцитарний лейкоз
  • С91.3 Пролімфоцитарний лейкоз
  • С91.4 Волосатоклітинний лейкоз
  • С91.5 Лейкоз зрілих Т-клітин
  • С91.7 Інший уточнений лімфоїдний лейкоз
  • С91.9 Лімфоїдний лейкоз, неуточнений

  С92 Мієлоїдний лейкоз (мієлолейкоз)

   • Включені:
    • лейкоз:
     • • гранулоцитарний
     • • мієлогенний
    • морфологічні коди М986-М988, М9930 з кодом характеру новоутворення /3
  • С92.0 Гострий мієлоїдний лейкоз
   • Виключено:
    • загострення хронічного мієлоїдного лейкозу (С92.1)
  • С92.1 Хронічний мієлоїдний лейкоз
  • С92.2 Підгострий мієлоїдний лейкоз
  • С92.3 Мієлоїдна саркома
  • С92.4 Гострий промієлоцитарний лейкоз
  • С92.5 Гострий мієломоноцитарний лейкоз
  • С92.7 Інший мієлоїдний лейкоз
  • С92.9 Мієлоїдний лейкоз, неуточнений

  С93 Моноцитарний лейкоз

   • Включені:
    • моноцитоїдний лейкоз
    • морфологічний код М989 з кодом характеру новоутворення /3
  • С93.0 Гострий моноцитарний лейкоз
   • Виключено:
    • загострення хронічного моноцитарного лейкозу (С93.1)
  • С93.1 Хронічний моноцитарний лейкоз
  • С93.2 Підгострий моноцитарний лейкоз
  • С93.7 Інший моноцитарний лейкоз
  • С93.9 Моноцитарний лейкоз, неуточнений

  С94 Інший лейкозуточненого клітинного типу

   • Включено:
    • морфологічні коди М984, М9850, М9900, М9910, М9931-М9932 з кодом характеру новоутворення /3
   • Виключені:
    • лейкемічний ретикулоендотеліоз (С91.4)
    • плазмоклітинний лейкоз (С90.1)
  • С94.0 Гостра еритремія та еритролейкоз
  • С94.1 Хронічна еритремія
  • С94.2 Гострий мегакаріобластний лейкоз
  • С94.3 Тучноклітинний лейкоз
  • С94.4 Гострий панмієлоз
  • С94.5 Гострий мієлофіброз
  • С94.7 Інші уточнені лейкози

  С95 Лейкоз неуточненого клітинного типу

   • Включено:
    • морфологічний код М980 з кодом характеру новоутворення /3
  • С95.0 Гострий лейкоз неуточненого клітинного типу
   • Виключено:
    • загострення неуточненого хронічного лейкозу (С95.1)
  • С95.1 Хронічний лейкоз неуточненого клітинного типу
  • С95.2 Підгострим лейкоз неуточненого клітинного типу
  • С95.7 Інший лейкоз неуточненого клітинного типу
  • С95.9 Лейкоз, неуточнений

  С96 Інші та неуточнені злоякісні новоутворення лімфоїдної, кровотворної та споріднених їм тканин

   • Включено:
    • морфологічні коди М972, М974 з кодом характеру новоутворення /3
  • С96.0 Хвороба Леттерера-Сіве
  • С96.1 Злоякісний гістіоцитоз
  • С96.2 Злоякісна тучноклітинна пухлина
   • Виключені:
    • тучноклітинний лейкоз (С94.3)
    • мастоцитоз (шкірний) (Q82.2)
  • С96.3 Справжня гістіоцитарна лімфома
  • С96.7 Інші уточнені злоякісні новоутворення лімфоїдної, кровотворної та спорідненої їм тканини
  • С96.9 Злоякісне новоутворення лімфоїдної, кровотворної та спорідненої їм тканини, неуточнене

  Продовжити інвалідність 2 групи, Зараз.ру

  Продовжити інвалідність 2 групи

  Для того, щоб отримати групу інвалідності безстроково (тобто без регулярного переогляду) необхідно щоб Ваш діагноз відповідав Переліку захворювань, дефектів, необоротних морфологічних змін і порушень функцій органів і систем організму, за яких група інвалідності без зазначення строку переогляду встановлюється громадянам не пізніше 2 років після первинного визнання інвалідом, який містить наступні захворювання і незворотні порушення і зміни:

  1. Злоякісні новоутворення (з метастазами та рецидивами після радикального лікування; метастази без виявленого первинного вогнища при неефективності лікування; тяжкий загальний стан після паліативного лікування, инкурабельность захворювання з вираженими явищами інтоксикації, кахексії і розпадом пухлини).

  2. Злоякісні новоутворення лімфоїдної, кровотворної та споріднених їм тканин з вираженими явищами інтоксикації і важким загальним станом.

  3. Неоперабельні доброякісні новоутворення головного та спинного мозку зі стійкими вираженими порушеннями рухових, мовних, зорових функцій (виражені геміпарези, парапарези, трипарезы, тетрапарезы, геміплегії, параплегії, триплегии, тетраплегії) і вираженими ликвородинамическими порушеннями.

  4. Відсутність гортані після оперативного видалення.

  5. Вроджене і набуте слабоумство (виражена деменція, розумова відсталість важка, глибока розумова відсталість).

  6. Хвороби нервової системи з хронічним прогресуючим перебігом, зі стійкими вираженими порушеннями рухових, мовних, зорових функцій (виражені геміпарези, парапарези, трипарезы, тетрапарезы, геміплегії, параплегії, триплегии, тетраплегії, атаксія, тотальна афазія).

  7. Спадкові прогресуючі нервово-м’язові захворювання (псевдогипертрофическая міодистрофія Дюшенна, спинальна аміотрофія Верднига-Гоффмана), прогресуючі нервово-м’язові захворювання з порушенням бульбарних функцій, атрофією м’язів, порушенням рухових функцій і (або) порушенням бульбарних функцій.

  8. Важкі форми нейродегенеративних захворювань головного мозку (паркінсонізм плюс).

  9. Повна сліпота на обидва ока при неефективності лікування; зниження гостроти зору на обидва ока і краще видящем ока до 0,03 з корекцією або концентричне звуження поля зору обох очей до 10 градусів в результаті стійких і незворотних змін.

  10. Повна слепоглухота.

  11. Вроджена глухота при неможливості слухоэндопротезирования (кохлеарна імплантація).

  12. Хвороби, що характеризуються підвищеним кров’яним тиском з важкими ускладненнями з боку центральної нервової системи зі стійкими вираженими порушеннями рухових, мовних, зорових функцій), м’язи серця (супроводжуються недостатністю кровообігу ІІБ — III ступеня та коронарною недостатністю III — IV функціонального класу), нирок (хронічна ниркова недостатність ІІБ — III стадії).

  13. Ішемічна хвороба серця з коронарною недостатністю III — IV функціонального класу стенокардії і стійким порушенням кровообігу ІІБ — III ступеня.

  14. Хвороби органів дихання з прогредієнтним перебігом, що супроводжуються стійкою дихальною недостатністю II — III ступеня, у поєднанні з недостатністю кровообігу ІІБ — III ступеня.

  15. Цироз печінки з гепатоспленомегалією і портальною гіпертензією III ступеня.

  16. Непереборні калові свищі, стоми.

  17. Різко виражена контрактура або анкілоз великих суглобів верхніх і нижніх кінцівок у функціонально невигідному положенні (при неможливості ендопротезування).

  18. Термінальна стадія хронічної ниркової недостатності.

  19. Непереборні сечові свищі, стоми.

  20. Вроджені аномалії розвитку кістково-м’язової системи з вираженими стійкими порушеннями функції опори і пересування при неможливості корегування.

  21. Наслідки травматичного пошкодження головного (спинного) мозку зі стійкими вираженими порушеннями рухових, мовних, зорових функцій (виражені геміпарези, парапарези, трипарезы, тетрапарезы, геміплегії, параплегії, триплегии, тетраплегії, атаксія, тотальна афазія) та тяжким порушенням функції тазових органів.

  22. Дефекти верхньої кінцівки: ампутація області плечового суглоба, екзартікуляція плеча, кукси плеча, передпліччя, відсутність кисті, відсутність усіх фаланг чотирьох пальців кисті, за винятком першого, відсутність трьох пальців кисті, включаючи перший.

  23. Дефекти і деформації нижньої кінцівки: ампутація області кульшового суглоба, екзартікуляція стегна, кукси стегна, гомілки, відсутність стопи.

  Крім того, строк переогляду не призначається громадянам після чотирьох років первісного визнання особи інвалідом і встановлення групи інвалідності в тому випадку, якщо можливість усунення або зменшення ступеня обмеження життєдіяльності внаслідок стійких необоротних морфологічних змін, дефектів і порушень функцій органів і систем організму відсутня.

  Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...
  Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...
  Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…
  Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...
  Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...
 • Actionteaser.ru - тизерная реклама