Главная » Тахікардія » Злоякісна пухлина з зрілої сполучної тканини

Злоякісна пухлина з зрілої сполучної тканини

Гістологічна класифікація пухлин.

1) Клінічний принцип - оцінка пухлини з точки зору перспектив її розвитку та значення для здоров'я і життя хворого. Розрізняють доброякісні та злоякісні пухлини.

2) Морфологічний принцип - по гістогенезу пухлини і морфологічної будові, локалізації.

Виділено 7 груп пухлин, що об'єднує більше 200 найменувань.

Доброякісні пухлини - прогноз, як правило, сприятливий, бо вони ростуть повільно, не дають метастазів та рецидивів, однорідні за своїм складом, добре відмежовані від навколишніх тканин.

Злоякісні (або незрілі) побудовані з мало або недиференційованих клітин, дають метастази та рецидиви.

Характеристика зрілих та незрілих пухлин.

Взаємозв'язок між пухлиною й організмом.

1. Вплив пухлини на організм.

Вплив залежить від виду пухлини, локалізація, темпів росту. Пухлина пошкоджує орган, в якому вона розвивається. Навколишні органи зазнають атрофії і деформації, просвіт порожниних органів звужується.

Внаслідок хронічної інтоксикації продуктами розпаду і недостатнього живлення розвивається кахексія. Якщо пухлина складається з гормонально активних клітин, то виникають хвороби, пов'язані з гіперпродукцією відповідного гормону.

2. Захист організму завдяки знешкодження канцерогенних сполук і виведення їх з організму, імунному нагляду Т-лімфоцітами, відновлення пошкоджених онкогенів і припинення синтезу онкобілків.

На ріст пухлин також впливають гормони.

1 група. Епітеліальні пухлини без специфічної локалізації (органонеспецифічні).

2 група. Пухлини екзо- та ендокринних залоз, епітеліальних покривів (органоспецифічні).

3 група. Мезенхімальні пухлини.

4 група. Пухлини з меланінутворюючоі тканини.

5 група. Пухлини нервової системи та оболонок мозку.

6 група. Пухлини системи крові.

7 група. Тератоми -дисембріональні пухлини.

Папілома - доброякісна пухлина епітеліальної тканини. Виникає на поверхні шкіри або слизової оболонки. Макроскопічно нагадує кольорову капусту.

Ще її звуть пухлина - перчатка: значне розростання строми у вигляді сосочків, які покриті шаром епітелію (перчатка).

Аденома - доброякісна пухлина з залозистого епітелія.

Рак - злоякісна пухлина епітеліальної тканини. Рак ще зветься карцинома.

1) "Рак на місці" - немає інвазійного росту.

2) Плоскоклітинний - виникає на шкірі і слизових, покритих плоскім або перехідним епітелієм, а також у місцях метаплазія призматичного епітелію. Клітини мало диференційовані. Паренхіма перебільшує строму.

3) Аденокарцинома - злоякісна пухлина залозистого епітелію. Ріст інфільтративний, базілярна мембрана зруйнована. Паренхіма перебільшує строму. Клітини мало - та недиференційовані.

4) Солідний рак - паренхіма та строма розростаються приблизно однаково.

5) Дрібноклітинний рак - побудована із дрібних недиференційованих клітин, округлі за формою. Строма майже відсутня.

6) Фіброзний рак (скір) -"рак-географічна карта". Строма значно переважає паренхіму. Клітини паренхіми ніби острівці в океані строми. Рак метастазує переважно лімфогенно.

Доброякісні пухлини мезенхіми:

- фіброма - із сполучної тканини,

- ліпома - із зрілої жирової тканини,

- гемангіома - пухлина із кровоносних судин,

- міома - із м'язової тканини (лейоміома - із гладеньких м'язів , рабдоміома - з поперечно - посмутованих м'язів).

Саркома - злоякісна пухлина мезенхіми. На розрізі вона нагадує м'ясо риби.

Невус - пухлино подібний утвір. Найчастіше трапляється в ділянці обличчя, тулуба у вигляді утворень, що вибухають над поверхнею шкіри, темного коліра. Це доброякісна пухлина. Меланома - злоякісна пухлина, побудова з поліморфних клітин, в цитоплазмі яких міститься меланін.

Гістологічна класифікація пухлин.

1 група. Епітеліальні пухлини без специфічної локалізації (органонеспецифічні).

2 група. Пухлини екзо- та ендокринних залоз, епітеліальних покривів (органоспецифічні).

3 група. Мезенхімальні пухлини.

4 група. Пухлини з меланінутворюючоі тканини.

5 група. Пухлини нервової системи та оболонок мозку.

6 група. Пухлини системи крові.

7 група. Тератоми -дисембріональні пухлини.

Папілома - доброякісна пухлина епітеліальної тканини. Виникає на поверхні шкіри або слизової оболонки. Макроскопічно нагадує кольорову капусту.

Ще її звуть пухлина - перчатка: значне розростання строми у вигляді сосочків, які покриті шаром епітелію (перчатка).

Аденома - доброякісна пухлина з залозистого епітелія.

Рак - злоякісна пухлина епітеліальної тканини. Рак ще зветься карцинома.

1) "Рак на місці" - немає інвазійного росту.

2) Плоскоклітинний - виникає на шкірі і слизових, покритих плоскім або перехідним епітелієм, а також у місцях метаплазія призматичного епітелію. Клітини мало диференційовані. Паренхіма перебільшує строму.

3) Аденокарцинома - злоякісна пухлина залозистого епітелію. Ріст інфільтративний, базілярна мембрана зруйнована. Паренхіма перебільшує строму. Клітини мало - та недиференційовані.

4) Солідний рак - паренхіма та строма розростаються приблизно однаково.

5) Дрібноклітинний рак - побудована із дрібних недиференційованих клітин, округлі за формою. Строма майже відсутня.

6) Фіброзний рак (скір) -"рак-географічна карта". Строма значно переважає паренхіму. Клітини паренхіми ніби острівці в океані строми. Рак метастазує переважно лімфогенно.

Доброякісні пухлини мезенхіми:

- фіброма - із сполучної тканини,

- ліпома - із зрілої жирової тканини,

- гемангіома - пухлина із кровоносних судин,

- міома - із м'язової тканини (лейоміома - із гладеньких м'язів , рабдоміома - з поперечно - посмутованих м'язів).

Саркома - злоякісна пухлина мезенхіми. На розрізі вона нагадує м'ясо риби.

Невус - пухлино подібний утвір. Найчастіше трапляється в ділянці обличчя, тулуба у вигляді утворень, що вибухають над поверхнею шкіри, темного коліра. Це доброякісна пухлина. Меланома - злоякісна пухлина, побудова з поліморфних клітин, в цитоплазмі яких міститься меланін.

Процес онтогенезу ( індивідуального розвитку людини ) поділяється на два періоди: внутрішньоутробний, або пренатальний, і поза утробний, або постнатальний. Патологія пренатального періоду полягає в порушенні закладки і формування органів плода. Вона пов'язана з двома причинами: дією несприятливих зовнішніх факторів і хворобами матері. Серед зовнішніх факторів велике значення мають фізичні впливи: гіпоксія, іонізуюче випромінювання, неповноцінне харчування матері. З числа хімічних чинників найчастіше дають нікотин, алкоголь, сільськогосподарські і побутові отрути, деякі медикаменти. Можуть пошкоджувати плід віруси грипу, кору, краснухи, а також хвороби матері (анемії, артеріальна гіпертензія).

Постнатальний період проходить кілька вікових періодів: росту, зрілості, та неминуче завершується старістю і смертю. Завдяки досягненням медицини тривалість життя людей зросла у 20 столітті на тридцять років, і становить у розвинутих країнах 70 років, але рідко коли переходить 100-річний рубіж. Тривалість життя обмежена генетично: це обмеження стосується здатності клітин до поділу. Н-д, фібробласт дає не більш як 50 подвоєнь маси, а далі нащадки його старіють і гинуть.

Захворювання людей віком понад 60 років характеризується мультиморбідністю, тобто одночасовою наявністю декількох серйозних захворювань, а це передбачає особливі підходи до їх лікування. Проблема старіння вимагає організації глибоких медико-біологічних досліджень цього процесу з метою подовження активного віку людини, цим займаються геронтологія -наука про старість і довголіття та геріатрія - наука про хвороби похилого і старечого віку.

Старіння - це неминучий руйнівний процес, який обмежує адаптаційні можливості організму, зумовлює розвиток вікової патології і збільшує вірогідність смерті. Старіння починається з клітин. Ембріональній клітині, яка здійснює 50 поділів, потрібно 110 -120 років, щоб здійснити їх у організмі. Це генетична межа старіння. Але до цього доживає тільки 0,1% населення землі. Вікові зміни клітини: знижується здатність виробляти енергію, сповільнюється синтез ферментів, нагромаджуються відходи метаболізму. Процес старіння захоплює всі клітини. Старіння клітини формується як поєднання їх власних вікових змін із змінами міжклітинних і загально - регуляторних впливів.

Старіння - це процес морфологічних, біохімічних, функціональних і психічних змін.

1) На молекулярному рівні: нагромадження сполук ( у нейронах -ліпофусціна, у тканинних макрофагах - гемосидерина, в позаклітинному просторі - амілоїда), синтез ферментів з низькою активністю, сповільнення утворення ферментів і гормонів, колаген стає малорозчинним, спотворення синтезу РНК і білків, з'явлення дефективних білків (вони стають об'єктами аутоімунної агресії), зниження потужності калій-натрієвого насоса, порушення процесів збудження, гальмування, порушення трансмембранного транспорту речовин, зменшення АТФ.

2) На клітинному рівні: зменшення їх кількості, зниження здатності до розмноження і диференціації.

3) На тканинному рівні: дистрофії, склерози, загибель тканин.

4) На органному, системному рівні: зміни структурної будови та функції органів.

Нервова система: зменшення нейронів, послаблення пам'яті, згасання інтелекту. В нейронах нагромадження ліпофусцін -кінцевого продукту перекисного окислення ліпідів. Старіння гіпоталамічних нейронів, і як слід -ендокринні розлади.

Ендокринна система: сповільнення синтезу гормонів (особливо статевих ), послаблення регуляторних впливів щитовидної залози на обмін речовин.

Дихальна система: обмеження легеневої вентиляції, атрофія м'язового шару бронхів, утруднення дренажу (сприяє розвитку патологічних процесів, ателектазу), зменшення легеневих об'ємів. Ці зміни сприяють розвитку артеріальної гіпоксемії.

Система кровообігу: склероз міокарда, розширення порожнин серця, зниження скоротливої здатності міокарда, зменшення ударного об'єму крові й серцевого викиду, сповільнення швидкості кровотоку серця, зниження автоматизму, сповільнення передачі імпульсів, схильність до аритмії, у стінках великих артерій -склероз інтими, атрофія м'язового шару, зниження еластичності судинних стінок, зменшення функціонуючих капілярів, підвищення їх ламкості, зменшення проникливості стінок капілярів.

В органах травлення йдуть процеси атрофії всіх структур, зменшення секреції травних соків.

Старіння імунної системи проявляється послабленням специфічної реактивності до чужорідних антигенів і аутеагресією проти власних клітин. Це стає причиною низької опірності до інфекційних збудників. Через інволюцію тимуса у організмі створюються передумови для виникнення злоякісних пухлин.

Для старечого віку характерний певний спектр захворювань, які різко зростають за частотою і нерідко призводять до смерті. Це атеросклероз, ішемічна хвороба серця, судинна патологія мозку, паркінсонізм, артеріальна гіпертензія, злоякісні пухлини, цукровий діабет, остеохондроз хребта, катаракта. Перебіг захворювань у старих людей відхиляється від типового перебігу в дорослих. Характерні ареактивність, повільність наростання і згладженість клінічних симптомів.

Гіпотези причин старіння.

1. Перша група гіпотез. Причина старіння -нагромадження невідновних пошкоджень (або помилок), які стають протягом життя людини.

Ключова роль -це помилки у відтворення ДНК (мутації) під впливом шкідливих патологічних факторів довкілля. Ці дефекти призводять до порушення обмінних процесів. До цієї групи гіпотез відносять:

а) утворення вільних радикалів, які окислюють ліпіди мембран, підвищують їх проникність, порушують структуру ДНК, РНК.

б) старіння сполучної тканини -утворення малорозчинного колагену.

в) втрата нервово-ендокринного контролю над гомеостазом внаслідок дегенерації гіпоталамо-гіпофізарної системи.

2. Друга група гіпотез -тривалість життя обмежена генетичною програмою. Роль "водія" старіння приписують гіпоталамусу. Але деякі вчені вважають існування нез'ясованого механізму старіння ("годинника"), для якого індукція вікових змін в органах є природною функцією.

Методи подовження життя.

1. Зниження температури тіла. Це призводить до зниження рівня метаболізму і накопиченню метаболічних помилок (шлаків).

2. Спеціальна дієта за набором поживних речовин нижчої калорійності.

3. Прийом вітамінів групи Е та С.

4. Прийом антиоксидантів, які запобігають накопиченню вільних радикалів.

Клімакс (клімактеричний період) - це період переходу від статевої зрілості до припинення репродуктивної функції.

Розрізняють фізіологічний і патологічний клімакс.

Фізіологічний клімакс - природне і закономірне згасання статевої функції (у жінок починається у віці 45-48 років, у чоловіків 45-60 років).

Патологічний клімакс виникає після перенесених раніше інфекційних хвороб, фізичних і психічних травм, несприятливих умов праці, йому притаманний ускладнений перебіг. Розрізняють ранній клімакс (40-42 роки) та пізній (після 55років). Пізній клімакс пов'язаний, як правило, з хронічною патологією, насамперед статевої сфери, для клімактеричного періоду характерна атрофія статевих органів та залоз.

ПУХЛИНИ – клітинні розростання аипічної будови і функції Доброякісні пухлини – новоутворення, побудовані із зрілих клітин, з експасивним, повільним ростом, - презентация

Презентация была опубликована 3 года назад пользователемТарас Ружников

Похожие презентации

Презентация на тему: " ПУХЛИНИ – клітинні розростання аипічної будови і функції Доброякісні пухлини – новоутворення, побудовані із зрілих клітин, з експасивним, повільним ростом," — Транскрипт:

1 ПУХЛИНИ – клітинні розростання аипічної будови і функції Доброякісні пухлини – новоутворення, побудовані із зрілих клітин, з експасивним, повільним ростом, що не здатні давати рецедиви і метостази. Злоякісні пухлини – новоутворення, побудовані з незрілих клітин, з інфільтративним, швидким ростом, що здатні давати рецидиви і метастази.

2 Інфільтративний тип – розростаючись пухлини заглиб- люються між клітинними елементами навколишньої нор- мальної тканини. Межа пухлин виражена нечітко. Експансивний тип – розростаючись, пухлини відсовують тканинні елементи нормальної тканини. Межа пухлин добре виражена. а) експансивний б) інфільтративний

3 САРКОМИ – злоякісні пухлини з юних сполучнотканин- них клітин, які не здатні виробляти міжклітинну речовину. Фібросаркома – злоякісна пухлина волокнистої сполучної тканини виникає в глибоких тканинах (м'язах, фасція сухожилках); Фіброма – доброякісна пухлина із волокнистої сполучної тканини; Остеосаркома – злоякісна кісткова пухлина; Остеома – доброякісна кісткова пухлина; Хондросаркома – злоякісна пухлина із хрящової тканини перева- жно вражає хрящі довгих кісток кінцівок; Хондрома – доброякісна пухлина з хрящової тканини; Ліпосаркома – злоякісна пухлина, яка розвивається з жирової тканини; Ліпома – доброякісна пухлина жирової тканини (жирова пухлина, жировик); Міксосаркома – саркома до складу якої входить мукоїдна (слизо- ва) речовина; Міксома – доброякісна пухлина, яка складається з основної муко- їдної речовини;

4 РАК – злоякісні пухлини з епітеліальними тканинами. Базаліома – пухлина із базального шару епідерміса шкіри; Папілома – доброякісна пухлина, що розвивається з епітелію; Конкроїд – рак шкіри, при якому пухлина містить зало- зисті структури і багатошаровий епітелій; Аденокарцинома – злоякісна пухлина з залозистого епітелію; Аденома – доброякісна пухлина яка зустрічається в ор- ганах, які містять залозистий епітелій ; Меланокарцинома або пігментний рак – злоякісна пухлина яка утворена з меланоцитів (пігментних клітин) ; Меланома – пухлина, яка утворена з меланоцитів але без злоякісних властивостей;

5 МІОМИ – пухлини з м'язової тканинами. Міобластома – злоякісна пухлина з молоди мязових елементів; Мейоміома – пухлина з гладеньких мязових волокон; Рабдоміома – пухлина з поперечносмугастих мязових волокон; НЕВРОМИ – пухлини з нервової тканини. Невринома – доброякісна пухлина утворена з оболонок нервових стовбурів; Гліосаркома – злоякісна мішана пухлина ЦНС, яка складається з пухлинних клітин глії і мезенхіми Гліома – пухлина ЦНС, яка утворена з клітин нейроглії

6 АНГІОМИ (судинні пухлини) Злоякісна ендотеліома – злоякісна пухлина з клітин ендотелію кровоносної чи лімфатичної судини; Гемангіома – доброякісна пухлина яка утворена з стінок кровоносних судин; Артеріама – пухлина, що являють собою пухлиноподібне розростання, яке складається з судин артеріального типу; Лімфангіома – доброякісна пухлина клітини якої утворені з стінок лімфатичних судин; МІШАНІ ПУХЛИНИ – новоутворення, що склада- ються з кількох видів тканин. ТЕРАТОМА – пухлина, що росте з клітин ембрі- она. Розвивається ще до народження, прояви клі- нічних ознак можливі в любому віці.

Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...
Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...
Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…
Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...
Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...
Actionteaser.ru - тизерная реклама