Главная » Щеплення » Патогенні та умовно патогенні анаероби

Патогенні та умовно патогенні анаероби

Патогенні та токсигенні спороутворюючі анаероби

Деякі з протеолітичних і сахаролитических бактерій можуть бути збудниками хвороб, особливо таких, як гангрена і правець (так звані раневі інфекції). Збудниками газової гангрени є такі види анаеробних спороносних бактерій, як Cl. perfringens, Cl. histolyticum, Cl. septicum, Cl. oedematiens, Cl. bifermentans. Збудник правця - Cl. tetani. Хоча патогенні бактерії не так часто зустрічаються в медичній практиці, як інші патогенні мікроорганізми, але викликані ними захворювання дуже небезпечні, протікають швидко і часто з фатальним результатом.

Потрапляючи в рану, гангренозние форми анаеробів викликають швидко розповсюджується руйнування м'язової тканини, що супроводжується накопиченням в тканини водню. Збудники виробляють сильнодіючі екзотоксини. Найбільш вивчений альфа-токсин, що виділяється Cl. perfringens. Це фермент лецитиназа, руйнує лецитин (важливий компонент клітинних мембран). Лецитиназа також лизирует і червоні кров'яні тільця. Cl. tetani при розвитку в ранах продукує білковий токсин великої сили, який через кров і нервові канали швидко проникає в організм і викликає ушкодження центральної нервової системи.

Cl. botulinum продукує токсини, що викликають небезпечні, часто фатальні харчові отруєння. Налічується 5 різновидів Cl. botulinum, що синтезують 6 різних токсинів. З них найбільшою токсичністю володіє токсин типу Д, 1 мг якого містить близько 1012 мінімальних летальних доз для мишей; 5 -10 мг цього токсину здатні вбити все населення земної кулі. Це найсильніший з усіх токсинів, які здатні виробляти живі організми. При харчових отруєннях найчастіше зустрічається токсин типу А. Незважаючи на велику молекулярну масу (-1000000), токсин легко проникає через стінку кишечника в кров. Смерть зазвичай настає в результаті зупинки дихання. Токсин дуже стійкий до дії протеолітичних ферментів кишкового тракту, але термолабилен і може руйнуватися при кип'ятінні.

Патогенні та умовно патогенні анаероби

Умовно-патогенні мікроорганізми, Як правило, позбавлені хвороботворних властивостей і не викликають інфекційних захворювань у здорової людини. Вони нерідко колонізують шкіру і слизові оболонки, але здатні і до тривалого існування у зовнішньому середовищі.

Умовно-патогенні мікроби викликають ураження після пасивного переносу у внутрішнє середовище організму (наприклад, при порушенні цілісності анатомічних бар'єрів). Оскільки ці мікроорганізми позбавлені тропности до тих чи інших тканин, то захворювання не мають вираженої специфічності і більше залежать від ступеня ураження органу, ніж від патогенних властивостей збудника. Важливі умови їх розвитку - масивність інфікування і порушення опірності організму. Чим більше виражені ці порушення, тим більше широкий спектр мікроорганізмів здатний викликати інфекційні ураження.

Зазвичай навіть непатогенні (Точніше, не здатні викликати ураження у здорової людини) мікроорганізми знаходять «можливість» ініціювати інфекційний процес. Їх так і називають - опортуністичні патогени [от англ. opportunity, возможность, удобный случай].

Підрозділ мікроорганізмів на непатогенні і умовно-патогенні види має нечіткі кордону. Наприклад, сінна паличка (Bacillus subtilis) не патогенна для людини, але може викликати важкі очні інфекції та бактериемию після попадання в кров. Більш правильна оцінка паразитичних властивостей мікроорганізму, так як в основі будь-якого інфекційного процесу лежить феномен паразитизму.

Паразитичні мікроорганізми використовують організм господаря як джерело живлення, середовище проживання і розмноження. У відповідності зі ступенем паразитизму мікроорганізми поділяють на кілька типів.

Методичні вказівки І завдання до контрольних робіт з мікробіології з основами імунології за кредитно-модульною

Бактерії – збудники гнійних захворювань у людини. Рід стафілококів. Видова диференціація. Токсиноутворення та інші фактори патогенності. Особливості патологічних процесів, що викликаються стафілококами. Мікробіологічна діагностика стафілококових процесів. Особливості антибіотикотерапії стафілококових захворювань. Антибіотикорезистентність, методи подолання. Стафілококовий анатоксин, стафілококові імунні препарати.

Рід стрептококів. Основні патогенні види, критерії міжвидової диференціації. Особливості патологічних процесів, що викликаються стрептококами. Значення імунопатологічних процесів, викликаних стрептококами. Препарати для профілактики та лікування ревматизму.

Особливості мікробіологічної діагностики гнійних захворювань, сепсису та інших процесів, що викликаються стафілококами і стрептококами.

Рід нейсерій. Біологічні властивості менінгококів. Значення в патології. Особливості мікробіологічної діагностики. Вимоги до препаратів для лікування менінгітів. Специфічна профілактика менінгококового менінгіту.

Біологічні властивості гонококів. Гонорея, як венеричне захворювання. Значення мікробіологічних методів діагностики гонореї. Препарати для лікування, антибіотики, вакцинотерапія. Профілактика, значення соціальних факторів.

Тема 2-3. Збудники кишкових інфекцій. Ешерихії, сальмонели. шигели, протей та інші ентеробактерії, синьогнійна паличка.

Збудники кишкових інфекцій. Родина ентеробактерій. Роди ешерихій, сальмонел, шигел. Порівняльна морфологія, культуральні та біохімічні властивості, антигенна структура. Епідеміологія кишкових інфекцій. Основні захворювання, що викликаються ентеробактеріями: ешерихіози, черевний тиф, паратифи і сальмонельози, бактеріальна дизентерія. Особливості патогенезу. Методи діагностики кишкових інфекцій. Диференціально-діагностичні середовища. Ідентифікація ентеробактерій, значення біохімічних та антигенних властивостей. Серологічна діагностика при кишкових інфекціях. Антибіотики та хіміопрепарати для лікування кишкових інфекцій. Профілактика кишкових інфекцій. Вакцини проти черевного тифу. Роль санітарно-гігієнічних заходів для профілактики кишкових інфекцій.

Бактерії групи кишкової палички як санітарно-показові мікроорганізми. Методи виявлення, оцінка результатів.

Сальмонели – збудники гострого гастроентериту. Особливості патогенезу, методи мікробіологічної діагностики, специфічна профілактика, лікування.

Роди протей, клебсієла, ієрсінія, цитробактер, ентеробактер. Біологічні властивості, значення в патології, особливості мікробіологічної діагностики захворювань, спричинених умовно-патогенними ентеробактеріями.

Гелікобактерна інфекція. Властивості збудника, методи діагностики, препарати для лікування.

Тема 4. Збудники бактеріальних респіраторних інфекцій (дифтерії, коклюшу, туберкульозу).

Збудник дифтерії. Особливості морфології, культивування. Токсиноутворення. Епідеміологія і патогенез дифтерії. Мікробіологічна діагностика. Препарати для лікування та профілактики. Протидифтерійна сироватка, одиниці виміру. Дифтерійний анатоксин.

Збудник коклюшу, біологічні властивості, епідеміологія, патогенез, мікробіологічна діагностика коклюшу. Лікування та профілактика коклюшу. Коклюшна вакцина.

Збудники туберкульозу і прокази. Особливості біології. Культивування. Епідеміологія та патогенез туберкульозу. Мікробіологічна діагностика туберкульозу. Алергодіагностика. Протитуберкульозні хіміопрепарати та антибіотики. Вакцина. Особливості патогенезу лепри, діагностика. Антилепрозні препарати.

Тема 5-7. Збудники особливо небезпечних інфекцій (холери, чуми, сибірської виразки).

Холерний вібріон. Біологічні властивості, особливості культивування. Епідеміологія та патогенез холери. Мікробіологічна діагностика, значення експрес-методів. Профілактика холери, холерний анатоксин. Препарати для лікування холери. Сольові розчини для патогенетичного лікування холери.

Збудник чуми. Особливості морфології, культивування. Епідеміологія та патогенез чуми. Мікробіологічна діагностика чуми, експрес-методи. Профілактика чуми, протичумна вакцина.

Збудник сибірки. Патогенність для людини і тварин. Фактори патогенності, токсини. Патогенез захворювання у людини, імунітет. Мікробіологічна діагностика. Препарати для специфічної профілактики та лікування сибірки.

Тема 8. Збудники зоонозних інфекцій (туляремії, бруцельозу).

Зоонозні інфекції. Порівняльна характеристика біологічних властивостей збудників бруцельозу, туляремії. Характеристика захворювань, що ними викликаються. Мікробіологічна діагностика. Препарати для лікування, вакцини.

Тема 9-11. Збудники клостридіальних анаеробних інфекцій.

Патогенні анаероби. Клостридії. Екологія. Порівняльна характеристика збудників газової гангрени. Патогенез, мікробіологічна діагностика, лікування. Полівалентна протигангренозна сироватка. Профілактика газової гангрени.

Клостридії правцю. Патогенез захворювання. Планова та експресна профілактика. Правцевий анатоксин, протиправцева сироватка та протиправцевий імуноглобулін. Асоційовані вакцини для профілактики правцю, дифтерії, коклюшу.

Клостридії ботулізму. Патогенез та епідеміологія захворювання. Мікробіологічна діагностика. Лікування. Полівалентні та моновалентні протиботуліністичні сироватки. Профілактика ботулізму.

Тема 12-14 Патогенні спірохети (збудники сифілісу, епідемічного та ендемічного поворотного тифу, лептоспірозів).

Патогенні спірохети. Характеристика родів борелій, лептоспір та трепонем. Захворювання, що викликаються спірохетами. Збудник сифілісу. Особливості патогенезу. Серологічна діагностика сифілісу. Протиспірохетозні і протисифілітичні препарати. Профілактика сифілісу, як венеричної хвороби. Значення соціального фактора у поширенні і профілактиці венеричних захворювань.

Збудники епідемічного та ендемічного поворотного тифу. Патогенез, імунітет. Мікробіологічна діагностика. Специфічна профілактика. Хвороба Лайма, збудник, діагностика, профілактика.

Збудники лептоспірозу, властивості, патогенність для людини і тварин, патогенез лептоспірозу, імунітет. Мікробіологічна діагностика, препарати для специфічної профілактики та лікування.

Тема 15-16. Збудники епідемічного та ендемічного висипного тифу. Збудники кліщових плямистих лихоманок, Ку-лихоманки.

Рикетсії, загальна характеристика. Збудники висипного тифу. Мікробіологічна діагностика, профілактика. Протирикетсіозні препарати.

Збудники кліщових плямистих лихоманок, Ку-лихоманки. Особливості патогенезу та імунітету. Мікробіологічна діагностика, профілактика.

Тема 17. Патогенні мікоплазми.

Мікоплазми, загальна характеристика, культивування. Патогенні для людини види. Особливості діагностики. Препарати для лікування.

Тема 18. Хламідії. Збудники орнітозу, трахоми, урогенітального хламідіозу.

Хламідії, загальна характеристика. Захворювання, що викликаються хламідіями, особливості діагностики, препарати для лікування.

Тема 19-20. Патогенні актиноміцети та гриби.

Патогенні актиноміцети. Діагностика актиномікозу. Хіміопрепарати та антибіотики, що діють на актиноміцети.

Патогенні гриби. Систематика патогенних видів. Дерматоміцети. Збудники трихофітії та мікроспорії, шляхи зараження. Мікробіологічна діагностика. Хіміопрепарати та антибіотики для лікування. Збудники кандидомікозу. Кандидомікоз, як ускладнення антибіотикотерапії. Діагностика, лікування. Збудники глибоких мікозів. Характеристика окремих видів, діагностика. Препарати для лікування глибоких мікозів.

Тема 21-22. Патогенні найпростіші. Збудники малярії, лейшманіозів, амебної дизентерії, токсоплазмозу, трихомоніазу, лямбліозу.

Патогенні найпростіші. Систематика патогенних видів. Малярійний плазмодій, особливості біології (шизогонія, спорогонія). Епідеміологія і патогенез малярії. Діагностика малярії. Значення мікроскопічного методу. Протималярійні препарати.

Лейшманії, патогенність для людини, шляхи зараження. Методи мікробіологічної діагностики. Препарати для лікування лейшманіозу.

Амеби, патогенність для людини, шляхи зараження. Методи діагностики. Препарати для лікування амебної диентерії.

Токсоплазми, патогенність для людини, шляхи зараження. Мікробіологічна діагностика, лікування.

Трихомонади, патогенність для людини, шляхи зараження. Методи діагностики. Препарати для лікування трихомонадозу.

Лямблії, патогенність для людини. Методи діагностики, препарати для лікування.

Змістовний модуль 15. Основи клінічної мікробіології.

Визначення. Значення клінічної мікробіології в роботі лікаря.

Об’єкти дослідження (клінічний матеріал). Патогенні та умовно-патогенні мікроорганізми, особливості популяції, роль у розвитку патологічного процесу.

Мікробіоценози здорових та патологічно змінених біотопів тіла людини. Дисбактеріоз (дисмікробіоценоз). Умови виникнення. Наслідки розвитку. Класифікація за етіологічними факторами та локалізацією. Методи діагностики і санації (реабілітації).

Визначення опортуністичних інфекцій. Умови виникнення та особливості перебігу.

Класифікація за поширенням опортуністичних інфекцій. Екзогенні опортуністичні інфекції (легіонельоз, псевдотуберкульоз, лістеріоз, сераціоз). Ендогенні опортуністичні інфекції, роль представників резидентної мікрофлори організму в їх виникненні. Мікробіологічна діагностика. Критерії етіологічної ролі умовно-патогенних мікробів, виділених з патологічного вогнища.

Опортуністичні ятрогенні інфекції. Етіологічна структура. Лікарняні штами та ековари умовно-патогенних мікробів. Опортуністичні інфекції, пов'язані з медичним втручанням. Особливості імунітету. Мікробіологічні основи профілактики та лікування опортуністичних інфекцій.

Наукове обгрунтування протиепідемічних заходів.

Визначення внутрішньолікарняних (госпітальних, нозокоміальних) інфекцій. Класифікація. Умови, що сприяють їх виникненню та широкому розповсюдженню в лікарняних установах.

Умови успішної діагностики внутрішньолікарняних інфекцій. Критерії етіологічної ролі мікроорганізмів, виділених при бактеріологічній діагностиці внугрішньолікарняних інфекцій. Профілактика госпітальних інфекцій.

Змістовний модуль 16. Екологія мікроорганізмів. Санітарна мікробіологія та вірусологія. Мікрофлора зовнішнього середовища.

Визначення терміну “екологія мікроорганізмів”. Місце і значення мікроорганізмів у біосфері. Екосистеми мікроорганізмів та біоценози. Види взаємодії між мікробіоценозами: антагонізм, синергізм, мутуалізм та ін. Мікробіоценози води, грунту, мікрофлора повітря. Санітарна мікробіологія закритих приміщень аптек та приміщень фармацевтичних виробництв. Оцінка санітарного стану закритих приміщень.

Санітарно-вірусологічне дослідження води. Методи виявлення, встановлення кількісного показника. Віруси, бактеріофаги у питних та стічних водах. Санітарно-вірусологічне дослідження грунту на наявність ентеровірусів. Роль повітряного середовища у поширенні збудників респіраторних вірусних інфекцій. Методи дослідження.

Мікробіологічні аспекти охорони зовнішнього середовища. Роль мікроорганізмів у процесах самоочищення грунту, води. Мікроорганізми як основа технології очисних споруд.

Тема 25. Мікрофлора організму людини.

Мікробіоценози тіла людини (еумікробіоценоз), їх роль у фізіологічних та патологічних процесах. Мікробіоценози окремих ділянок та порожнин організму людини. Автохтонна і алохтонна мікрофлора. Фактори, що впливають на кількісний та якісний склад мікрофлор. Порушення нормальних мікробіоценозів. Дисбактеріози, причини розвитку, препарати для корекції. дисбактеріозу (еубіотики). Мікробіологічні основи одержання препаратів еубіотиків. “Класичні” та еубіотики нового покоління. Склад, призначення, правила зберігання і застосування. Гнотобіологія. Значення тварин-гнотобіотів для експериментальної біології та медицини.

Змістовний модуль 17. Фітопатогенні мікроорганізми.

Мікроорганізми як паразити рослин. Способи і шляхи інфікування рослин. Шляхи поширення патогенних мікроорганізмів у рослинних популяціях, епіфітії. Фактори патогенності. Бактеріози і мікоплазмози рослин. Фітопатогенні гриби. Фітопатогенні віруси та віроїди. Пошкодження фітопатогенними мікроорганізмами лікарських рослин, вплив на нагромадження біологічно активних речовин.

Тема 27. Мікрофлора рослинної сировини, готових лікарських форм.

Основні ознаки бактеріальних, грибкових та вірусних інфекцій у рослин. Гнилі, мозаїки, некрози, деформація органів та плодів рослин

Мікробіологічні методи дослідження при хворобах рослин. Нагромадження токсичних та біологічно активних продуктів мікробного походження у рослинах та плодах. Мікотоксини та мікотоксикози. Алкалоїди житніх ріжків. Мікробне псування лікарської рослинної сировини. Збудники мокрої та сухої гнилі коренеплодів. Плісняві гриби і пошкодження ними лікарської сировини.

Методи і препарати для боротьби з мікробними хворобами рослин. Попередження мікробного псування лікарської сировини.

Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...
Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...
Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…
Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...
Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...
Actionteaser.ru - тизерная реклама