Главная » Нежить » Коробковий перкуторний звук при яких захворюваннях

Коробковий перкуторний звук при яких захворюваннях

Який перкуторний звук з'являється при запальному

ущільненні легеневої тканини?

а)абсолютно тупий (стегновий) або притуплений звук;

г)притуплення з тимпанічний відтінком;

13. Який перкуторний звук з'являється при початковій стадії запалення?

а)абсолютно тупий (стегновий) або притуплений звук;

г)притуплення з тимпанічний відтінком;

14. Який перкуторний звук з'являється при фіброторакс?

а)абсолютно тупий (стегновий) або притуплений звук;

г)притуплення з тимпанічний відтінком;

15. Який перкуторний звук з'являється при компресійному ателектазі?

а)абсолютно тупий (стегновий) або притуплений звук;

г)притуплення з тимпанічний відтінком;

16. Який перкуторний звук з'являється при емфіземи легенів?

а)абсолютно тупий (стегновий) або притуплений звук;

г)притуплення з тимпанічний відтінком;

17. Який перкуторний звук з'являється при пневмотораксі?

а)абсолютно тупий (стегновий) або притуплений звук;

г)притуплення з тимпанічний відтінком;

18. Який перкуторний звук з'являється при гострому необструктивний бронхіті?

а)абсолютно тупий (стегновий) або притуплений звук;

г)притуплення з тимпанічний відтінком;

1-б; 2-д; 3-а; 4-a; 5-в; 6-а; 7-в; 8-г; 9-б; 10-а; 11-а; 12-а; 13-г; 14-а; 15-г;

1. Проведення статичного і динамічного огляду грудної клітини.

2. Пальпація грудної клітки: визначення хворобливості грудної клітини; визначення резистентності грудної клітки; визначення голосового тремтіння.

3. Порівняльна перкусія легень.

4. Топографічна перкусія легень: верхня межа легень; нижня межа легень; рухливість нижнього краю легенів.

Освоєння практичних навичок.

1. Лекції з пропедевтики внутрішніх хвороб.

2. Пропедевтика внутрішніх хвороб за редакцією А. Л. Гребенева. - М.: Медицина, 2002 (5 видання).

1. А. Л. Гребенів, Шептулин А. А. Безпосереднє дослідження хворого. - М.: Медицина, 1999..

2. Івашкін В. Т., Султанов В. К. Пропедевтика внутрішніх хвороб: Практикум. - Санкт-Петербург, 2000..

3. Мухін Н. А., Моісеєв В. С. Основи клінічної діагностики внутрішніх хвороб (пропедевтика). - М.: Медицина, 1997..

4. Шамов І. А. Пропедевтика внутрішніх хвороб. - Махачкала: Медицина, 1975.

Коробковий перкуторний звук при яких захворюваннях

Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам. Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

можна виділити наступні синдроми ураження дихальної системи:

* синдром дихальної обструкції,який проявляється скаргами на нав”язливий, приступоподібний кашель, з виділенням невеликої кількості харкотиння, супроводжується відчуттям стиснення за грудиною, об”єктивно проявляється шумним диханням з експіраторним свистом, задишкаою, участю допоміжної мускулатури в акті дихання та корбковим перкуторним звук, вологими дрібно- і середньовогнищевими хрипами при аускультації;

* інтоксикаційний, який проявляється підвищенням температури тіла до 37,3 С;

*астено-вегетативний, який проявляється в”ялістью швидкою втомлюваністю, загальною слабістю, зниженням працездатності.

7. ПЛАН ОБСТЕЖЕННЯ

1. Загальний аналіз крові.

2. Біохімічний аналіз крові.

3.Аналіз крові на цукор.

4.Загальний аналіз сечі.

5.Аналіз калу на яйця глистів.

6.Зішкреб на ентеробіоз.

7.Аналіз харкотиння на виявлення збудника та встановлення чутливості до антибіотиків.

8.Рентгенографія органів грудної клітки.

8. РЕЗУЛЬТАТИ ДОДАТКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ТЕРПРИТАЦІЯ

Розвиток дитини

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 6. СИСТЕМА ДИХАННЯ У ДІТЕЙ

1. Питання для самоконтролю.

Вікові особливості будови носа, додаткових пазух, гортані, трахеї, бронхів та легень.

Особливості будови грудної клітки дітей різного віку.

Частота і тип дихання залежно від віку дитини.

Особливості методики пальпації, перкусії і аускультації органів дихання у дітей різного віку.

Семіотика змін перкуторного звуку.

Семіотика голосового тремтіння, бронхофонії.

Семіотика хрипів, крепітації.

Ознаки і ступені дихальної недостатності.

Синдроми ураження верхніх та нижніх дихальних шляхів.

Синдром ураження плеври та плевральної порожнини.

Лабораторні та інструментальні методи дослідження, які застосовуються для діагностики захворювань дихальних шляхів, їх інформативність;

Основні заходи санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів в палаті хворого із захворюванням дихальних шляхів;

Допомога при кашлі, нежиті, болях у грудній клітці, стенозуючому ларингіті, приступі бронхіальної астми.

Принципи невідкладної допомоги при легеневій кровотечі, гострій дихальній недостатності.

2. Тестові завдання.

1. Яка з перерахованих анатомічних особливостей не є характерною для носової порожнини новонародженого?

Погано розвинена кавернозна частина підслизового шару

Відсутній нижній носовий хід

Погана васкуляризація слизової оболонки

Вузькі носові ходи

2. Яка з перерахованих анатомічних особливостей не є характерною для гортані новонародженого?

Широка голосова щілина

Високо розташована голосова щілина

3. Яка з перерахованих анатомічних особливостей не є характерною для трахеї новонародженого?

Погано розвинений хрящовий каркас

Ніжна і добре васкуляризована слизова оболонка

Слабо розвинена еластична тканина

Біфуркація розташована нижче ніж у дорослих

4. Яка з перерахованих анатомічних особливостей не є характерною для будови бронхів новонародженого?

Відносно вузький просвіт

Слизова оболонка добре васкуляризована

Лівий бронх коротший і ширший ніж правий

Погано розвинений м’язовий шар

Погано розвинені еластичні волокна

5. Яка з перерахованих анатомічних особливостей не є характерною для будови легеневої тканини новонародженого?

Відносно мала маса

Поганий розвиток еластичної тканини

Добрий розвиток пухкої сполучної тканини

6. Яка з перерахованих функціональних особливостей дихання не є характерною для дітей?

Більша глибина дихання

Більша частота дихання

Більший хвилинний об’єм дихання

Менша життєва ємність легень

7. Якою повинна бути частота дихання у новонародженої дитини?

8. Якою повинна бути частота дихання у дитини у віці одного року?

9. Якою повинна бути частота дихання у дитини у віці 5 років?

10. Якою повинна бути частота дихання у дитини у віці 10 років?

11. Сухий кашель у дітей може спостерігатися при наступних захворюваннях органів дихання:

12. Кашель з виділенням гнійного харкотиння спостерігається при:

13. Грубий “гавкаючий” кашель характерний для:

14. Приступоподібний кашель з репризами характерний для:

15. Нічні приступи кашлю характерні для:

16. У дітей першого року життя кашель під час годування виникає при наявності:

Гострого стенозуючого ларингіту

17. Домішки крові в харкотинні можуть спостерігатися при:

18. Болі в грудній клітці, пов'язані з диханням спостерігаються при:

19. Задишка інспіраторного характеру може спостерігатися при:

Гострому стенозуючому ларингіті

Приступі бронхіальної астми

20. Задишка експіраторного характеру може спостерігатися при:

Гострому стенозуючому ларингіті

Приступі бронхіальної астми

21. “Діжкоподібна” форма грудної клітки у дітей спостерігається при:

22. При яких захворюваннях органів дихання у дітей голосове тремтіння буде посиленим?

Гострий стенозуючий ларингіт

Стороннє тіло дихальних шляхів

23. При яких захворюваннях органів дихання у дітей голосове тремтіння буде послабленим?

24. При яких захворюваннях органів дихання у дітей перкуторний звук над грудною кліткою буде мати коробковий відтінок?

25. При яких захворюваннях органів дихання у дітей перкуторний звук буде абсолютно тупим?

Нагромадження значної кількості повітря в плевральній порожнині

Нагромадження значної кількості рідини в плевральній порожнині

26. При яких захворюваннях органів дихання у дітей перкуторний звук над поверхнею грудної клітки буде вкороченим?

27. При яких захворюваннях органів дихання у дітей спостерігається зміщення нижніх країв обох легень донизу?

28. При яких захворюваннях у дітей може спостерігатися зміщення нижніх країв обох легень догори?

А. Пухлина легень

29. У якому віці у здорових дітей вислуховується пуерильне дихання?

Від 1го місяця до 1го року

Від 6ти місяців до 3х років

Від 6ти місяців до 7ми років

Від 3х років до 7ми років

30. Про яку патологію з боку органів дихання у дітей свідчить наявність посиленого везикулярного (жорсткого) дихання?

Звуження просвіту гортані

Запальний процес в бронхах

Наявність порожнини, з’єднаної з просвітом бронха

Запальний процес легеневої тканини

Наявність рідини в плевральній порожнині

31. Про яку патологію з боку органів дихання у дітей свідчить наявність ослабленого везикулярного дихання з одного боку?

Звуження просвіту гортані

Приступ бронхіальної астми

Наявність порожнини, з’єднаної з просвітом бронха

32. Яка аускультативна картина спостерігається у дітей під час приступу бронхіальної астми?

Ослаблене везикулярне дихання з обох боків

Сухі свистячі хрипи на фоні бронхіального дихання

Сухі свистячі хрипи на фоні жорсткого дихання

Дрібноміхурцеві вологі хрипи на фоні жорсткого дихання

Ослаблене везикулярне дихання та крепітація

33. Яка аускультативна картина спостерігається у дітей при пневмонії?

Ослаблене везикулярне дихання з обох боків

Сухі свистячі хрипи на фоні бронхіального дихання

Сухі свистячі хрипи на фоні жорсткого дихання

Дрібноміхурцеві вологі хрипи на фоні жорсткого дихання

Ослаблене везикулярне дихання та крепітація

34. Який з перерахованих типів дихання можна вислухати над легенями у дітей при крупозній пневмонії?

35. Про яку патологію з боку органів дихання може свідчити наявність у дитини амфоричного дихання?

Наявність рідини в плевральній порожнині

Наявність повітря в плевральній порожнині

Наявність порожнини в легенях, сполученої з просвітом бронха

36. У дитини 5ти років спостерігається задишка експіраторного характеру, послаблене голосове тремтіння та перкуторний звук з коробковим відтінком з обох боків, аускультативно – велика кількість сухих та вологих різнокаліберних хрипів над всією поверхнею грудної клітки. Про який синдром можна думати в даному випадку?

Обструкції верхніх дихальних шляхів

Стороннього тіла дихальних шляхів

Ущільнення легеневої тканини

37. У дитини 8ми місяців на фоні підвищеної температури тіла спостерігається грубий “гавкаючий” кашель, стридорозне дихання, задишка інспіраторного характеру, дихання за участю допоміжної мускулатури, аускультативно прослуховуються грубі хрипи на фоні ослабленого везикулярного дихання з обох боків. Про яку патологію з боку органів дихання можна думати в даному випадку?

Гострий стенозуючий ларингіт

Стороннє тіло дихальних шляхів

Приступ бронхіальної астми

Гостру крупозну пневмонію

38. У дитини 7ми років раптово вночі з’явилося утруднене свистяче дихання, сухий кашель та задишка експіраторного типу. Перкуторний звук над всією поверхнею грудної клітки з коробковим відтінком, аускультативно прослуховуються сухі свистячі хрипи на фоні жорсткого дихання з обох боків. Про яку патологію з боку органів дихання можна думати в даному випадку?

Гострий стенозуючий ларингіт

Стороннє тіло дихальних шляхів

Приступ бронхіальної астми

Гостру крупозну пневмонію

39. У дитини 3х років на фоні повного здоров’я раптово розвинувся приступ сухого кашлю, з’явилася задишка з утрудненим вдихом, ціаноз на обличчі. Перкуторно спостерігається ясний легеневий звук, аускультативно – ослаблене везикулярне дихання. Про яку патологію органів дихання можна думати в даному випадку?

Гострий стенозуючий ларингіт

Стороннє тіло дихальних шляхів

Приступ бронхіальної астми

Гостру крупозну пневмонію

40. У дитини 10ти місяців спостерігається підвищення температури тіла, приступоподібний кашель, задишка експіраторного характеру, періоральний ціаноз, участь допоміжної мускулатури в акті дихання, ослаблене голосове тремтіння, перкуторний звук з коробковим відтінком, аускультативно прослуховується велика кількість дрібноміхурцевих хрипів. Про яку патологію органів дихання можна думати в даному випадку?

Гострий стенозуючий ларингіт

Стороннє тіло дихальних шляхів

Приступ бронхіальної астми

Гостру крупозну пневмонію

41. У дитини 6ти років спостерігається підвищення температури тіла, задишка змішаного характеру, відставання правої половини грудної клітки в акті дихання, посилення голосового тремтіння, вкорочення перкуторного звуку справа; аускультативно – дихання ослаблене, прослуховується крепітація. Про яку патологію органів дихання можна думати в даному випадку?

Гострий стенозуючий ларингіт

Стороннє тіло дихальних шляхів

Приступ бронхіальної астми

Гостру крупозну пневмонію

42. У дитини спостерігається сухий болючий кашель, ціаноз на обличчі, задишка змішаного типу, відставання грудної клітки в акті дихання з одного боку; голосове тремтіння з ураженого боку ослаблене, перкуторний звук коробковий, аускультативно – дихання не прослуховується. Про яку патологію органів дихання можна думати в даному випадку?

Синдром обструкції бронхів

43. У дитини спостерігається ціаноз на обличчі, задишка змішаного типу, відставання грудної клітки в акті дихання з одного боку; голосове тремтіння з ураженого боку ослаблене, перкуторно визначається тупий звук, лінія Елліса-Дамуазо, аускультативно – дихання різко ослаблене. Про яку патологію органів дихання можна думати в даному випадку?

Синдром обструкції бронхів

44. Дитині 3 роки, з народження хворіє частими респіраторними захворюваннями, які мають затяжний перебіг; об’єктивно спостерігається відставання у фізичному розвитку, приступоподібний кашель з виділенням невеликої кількості дуже в’язкого харкотиння, перкуторно – коробковий звук, аускультативно прослуховується велика кількість сухих та різнокаліберних вологих хрипів над всією поверхнею грудної клітки. Про яку патологію органів дихання треба подумати в даному випадку?

45. У хлопчика 10ти років спостерігається постійний кашель, який посилюється зранку і супроводжується виділенням значної кількості гнійного харкотиння, відставання у фізичному розвитку, деформація дистальних фаланг пальців у вигляді “барабанних паличок”, аускультативно – локальні вологі хрипи. Про яку патологію з боку органів дихання можна думати в даному випадку?

Відповіді на тестові завдання

3. Ситуаційні задачі.

Виділити і обгрунтувати клінічні синдроми.

Скласти план обстеження

Задача 2. Хлопчик віком 2 р. захворів гостро. Вночі з’явився сухий грубий кашель, шумне дихання. При огляді: стан важкий, дитина налякана і неспокійна, стенотичне шумне дихання, голос грубий, хриплий, частий гавкаючий кашель. Шкіра бліда, пероральний ціаноз, втягнення всіх піддатливих місць грудної клітки.

Виділити і обгрунтувати клінічні синдроми.

Скласти план обстеження

Задача 3. Хлопчик віком 6 р. поступив зі скаргами на сухий кашель, який полегшення не приносить, задишку експіраторного характеру. Положення в ліжку вимушене – сидяче, обличчя пастозне, пероральний ціаноз. Грудна клітка піддута, видох чути на відстані, міжреберні проміжки широкі. Пальпаторно: грудна клітка ригідна, голосове тремтіння ослаблене з обидвох боків, над легенями коробковий тон перкуторного звуку. Аускультативно: дихання ослаблене на всьому протязі, на висоті видоху чути сухі свистячі хрипи.

Виділити і обгрунтувати клінічні синдроми.

Скласти план обстеження

Задача 4. Дівчинка віком 9 років поступила в пульмонологічне відділення зі скаргами на непродуктивний кашель, який супроводжувався болями в грудній клітці, задишку змішаного характеру в спокої. При огляді: дитина лежить на лівому боці, асиметрія грудної клітки за рахунок випинання міжреберних проміжків зліва, обмеження рухів лівої половини грудної клітки. Пальпаторно: нижче 4-го ребра зліва голосове тремтіння не проводиться, перкуторно в цьому ж місці тупий заук, а при аускультації нижче 4-го ребра зліва дихання не вислуховується. Тони серця вислуховуються справа від грудини.

Виділити і обгрунтувати клінічні синдроми.

Скласти план обстеження

Задача 5. Хлопчик 10 місяців поступив у клініку на 5-й день захворювання зі скаргами на підвищення температури тіла до 39, 6°С, приступоподібний малопродуктивний кашель, задишку відмову від їжі, загальну слабість. При об’єктивному обстеженні: шкіра бліда, періоральний ціаноз, ЧД – 60 в 1 хв., грудна клітка роздута, в диханні бере участь допоміжна мускулатура, перкуторно визначається коробковий звук, аускультативно – значна кількість дрібноміхурцевих хрипів з обох боків. Рентгенологічно: посилення легеневого рисунку, розширення міжреберних проміжків, інфільтративні тіні відсутні.

Виділити і обгрунтувати клінічні синдроми.

Скласти план обстеження

Задача 6. В приймальне відділення лікарем швидкої медичної допомоги доставлений хлопчик 12 років, який отримав травму внаслідок падіння з висоти. При обстеженні: сухий кашель, болі в правій половині грудної клітки, які посилюються при кашлі та диханні, ЧД – 30 в 1 хв., асиметрія грудної клітки – права половина грудної клітки в диханні участі не бере, міжреберні проміжки розширені, вибухають, голосове тремтіння справа ослаблене. перкуторно визначається коробковий звук, аускультативно дихання не прослуховується.

Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...
Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...
Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…
Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...
Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...
Actionteaser.ru - тизерная реклама