Главная » Цукровий діабет » Виділення чистої культури анаеробів по днях

Виділення чистої культури анаеробів по днях

Тема: Фізіологія мікроорганізмів. Дихання бактерій. Способи культивування і виділення чистої культури анаеробів.

1.9.Актуальність теми полягає в необхідності отримання знань в способах виділення чистих культур патогенних анаеробних бактерій.

1.10.Цілі вивчення теми.

1.10.1.Мета загальна: Завершити етапи бактеріологічного способу по ідентифікації анаеробних бактерій.

1.10.2.Мета конкретна: Засвоїти методи культивування та виділення чистих культур анаеробних мікроорганізмів.

1. Вивчити методи культивування анаеробів.

2. Ознайомитись з апаратурою, яка застосовується для культивування анаеробів.

3. Засвоїти методи виділення чистих культур анаеробів.

1.11.Забезпечення вихідного рівня знань – разумінь.

7. Знати типи дихання мікроорганізмів.

8. Вміти засівати мікроорганізми в різні поживні середовища.

1.11.1.Тести на вихідний рівень знань – разумінь.

Які субстрати введено в маленький “строкатий” ряд Гісса?

B. Лакмусове молоко.

D. МПБ з індикаторними папірцями на індол та сірководень.

1.12.1.Граф логічні структури змісту.

Вивчення морфології та тінкторіальних властивостей спорових форм мікроорганізмів шляхом мікроскопії фарбованого за способом Грама продукту.

Ознайомлення з живильними середовищами для культивування анаеробів (Кітта – Тароцці, Вільсон – Блера, напіврідкий цукровий агар високим стовпчиком).

Ознайомлення з апаратурою для вирощування анаеробних мікроорганізмів.

1.12.2.Перелік теоретичних питань.

Класифікація мікрорганізмів за типом дихання. Сутність процесу дихання у мікроорганізмів. Принципи культивування анаеробів. Етапи виділення чистих культур спорових та неспорових анаеробів.

1.12.3.Джерела навчальної інформації.

1. К.Д. Пяткін, Ю.С.Кривошеїн. – Мікробіологія. – К., 1992 (укр.) – С. 56-59.

2. К.Д. Пяткин, Ю.С.Кривошеин. – Микробиология. – М. – М. – 1980 (рос.) – С. 59-64

3. К.Д. Пяткин, Ю.С.Кривошеин. – Микробиология. – М., 1981 (рос.) – С. 59-64

4. А.И. Коротяев, С.А. Бабичев. – Мед микробиология, иммунология и вирусология. – Санкт-Петербург., 2002 (рос.) – С. 66-72.

5. И.Л. Одичавший, И.Д. Холупяк, Н.Е. Шевелева, М.Ю. Стегний. – Микробиология. – Харьков, 1999 (рос.) – С. 57-58.

6. И.Л. Одичавший, И.Д. Холупяк. – Управление к лабораторным занятиям. – К., 2004 (рос.), С. 113-122.

7. О.І. Климнюк, І.О. Ситник, М.С. Творчо, В.П. Шаробков. – Удобна мікробіологія. – Терн., 2004 (укр.) – С.71-75

8. Л.Б. Борисов. – Управление к практическим занятиям по микробиологии. – М.,1984(рос.) – С. 52-56.

9. М.Н. Лебедева. – Управление к практическим занятиям по мед микробиологии. – М., 1973 (рос.) – С. 52-55.

10. Ю.С. Кривошеин. – Управление к практическим занятиям по мед микробиологии. – М., 1980 (рос.) – С. 29-31.

Словник по мікробіології, вірусології, імунології та інфекційним захворюванням. Під ред., проф. Г.К.Палій., К. – 2004.- с.7 – 146.

1.5.Орієнтовна база дії (ООД).

1.5.1. Вивчення морфології та тінкторіальних властивостей спорових форм мікроорганізмів шляхом зафарбування за способом Грама.

1.5.2. Вивчення поживних середовищ для культивування анаеробних мікроорганізмів.

1.5.3. Вивчення росту анаеробних мікроорганізмів на середовищі Кітта – Тароцці, молоці.

1.5.4. Ознайомитись з роботою анаеростата.

1.5.5. Ознайомитись з хімічними та біологічними способами культивування анаеробних мікроорганізмів.

1.7. Короткі методичні вказівки для роботи студентів на лабораторному занятті.

1.7.1. Методика проведення заняття.

Вміти виділити чисту культуру анаеробів з суміші мікроорганізмів.

Опанувати способами культивування і ідентифікації анаеробних мікроорганізмів

Ознайомитись з живильними середовищами та демонстраційними апаратами для культивування анаеробів.

Виділення чистої культури анаеробів

I етап - збагачення на середовищі Кітт - Тароцці, попередньо прокип'яченої протягом 30 хвилин. Після посіву середу прогрівають 15 хвилин при 80 ° С для знищення вегетативних форм, суперечки анаеробів при цьому зберігаються. II етап - отримання ізольованих колоній На середовищах Кітт - Тароцці виявляється помутніння з бульбашками газу. Виділення чистої культури проводиться за одним з таких методів:

А) по Цейслера - краплю матеріалу з середи Кітт - Тароцці засівають в чашку з кров'яним агаром і розподіляють матеріал шпателем, цим же шпателем проводять посів у другій і третій чашках;

Б) по Вейнберг: краплю матеріалу з середи Кітт - Тароцці переносять в розтоплений і злегка охолоджені цукровий агар, потім набирають в трубки Вінья - Вейона і інкубують в термостаті. Ш етап - виділення чистої культури на середовищі Кітт - Тароцці.

3. Зростання і розмноження бактерій. Фази розмноження бактерій в замкнутому середовищі (періодична культура). Безперервне культивування. Промислове культивування бактерій.

При розмноженні мікробної клітини найбільш важливі процеси відбуваються в ядрі (нуклеоиде), що містить всю генетичну інформацію в двунітевой молекулі ДНК. Реплікація ДНК відбувається

напівконсервативним способом, що забезпечує рівномірний розподіл генетичного матеріалу між дочірніми клітинами. Надежноеть процесу реплікації і правильність розбіжності (сегрегація) дочірніх ланцюгів забезпечується зв'язком ДНК з цитоплазматичної мембраною. Реплікація починається в певній точці (локус) ДНК і відбувається одночасно в двох протилежних напрямках. Синтез дочірніх ниток ДНК йде поступово, короткими фрагментами, рівними 1-2 тис. Нуклеотидів, які «сшіваются» спеціальним ферментом лігази. Паралельно з реплікацією ДНК починається утворення міжклітинної (поперечної) перегородки. Спочатку з обох сторін клітини відбувається вростання двох шарів цитоплазматичної мембрани. Потім між ними синтезується пептидогликан. Цей процес чутливий до дії деяких антибіотиків (пеніцилінів), що пригнічують

синтез пептидоглікану. У період реплікації ДНК і освіти перегородки мікробна клітина безперервно зростає. Поряд з пептідогліканов синтезуються біополімери, що входять до складу цитоплазматичної мембрани, рибосом і цитоплазми. На останній стадії дочірні клітини

відокремлюються одна від одної. У цьому період у грамнегативнихбактерій синтезується зовнішня мембрана, яка вбудовується між двома шарами пептидогликана міжклітинної перегородки. В тому випадку,

коли розділились бактеріальні клітини зберігають міжклітинні зв'язку, утворюються ланцюжки, що складаються з клітин кулястих або паличковидних форм (стрептококи і стрептобактерій).

Переважна більшість актиноміцет розмножується шляхом фрагментації ниткоподібних клітин з утворенням паличковидних або коккоподібних форм. Внутрішньоклітинні паразити рикетсії і хламідії розмножуються неоднаковими способами. рикетсії розмножуються

так само, як і бактерії, шляхом бінарного поділу. Хламідії проходять певний цикл розвитку. Елементарні тільця, потрапляючи в вакуоль чутливої ??клітини, перетворюються у вегетативні

форми-ініціальні або ретикулярні тільця, які здатні до поділу. Після кількох поділів вони перетворюються в проміжні форми, з яких формується нове покоління

елементарних тілець. Після розриву стінки вакуолі і руйнування клітини господаря елементарні тільця звільняються, і весь цикл повторюється в інших клітинах. тривалість циклу

становить 40-48 год.

У мікоплазм основними репродукується морфологічними одиницями є дрібні елементарні тіла сферичної або овоидной форми величиною 130-220 нм, які розмножуються шляхом

фрагментації або брунькування. У деяких видів мікоплазм відзначається утворення порівняно великих кулястих тіл, від яких відгалужуються дочірні клітини. Клітини мікоплазм можуть розмножуватися також поперечним поділом, якщо воно відбувається синхронно з реплікацією ДНК. При порушенні синхронності утворюються мононуклеоідние ниткоподібні клітини, які в подальшому

діляться на коки. Наплотних поживних середовищах бактерії утворюють скупчення клітин, які називаються к о л о н і я м і. Зовнішній вигляд колоній у багатьох бактерій настільки характерний, що може служити одним з діфференціальнихпрізнаков для їх ідентифікації. Колонії різних видів відрізняються за своїми розмірами, формою, поверхні, фарбування, прозорості та ін. На рідких середовищах ріст бактерій характеризується утворенням плівки на поверхні живильного середовища, рівномірного помутніння, або осаду.

I - вихідна стаціонарна фаза починається після внесення бактерій в живильне середовище. Протягом цієї фази число бактеріальних клітин не збільшується (рис. 4.2, I).

II - лаг-фаза, або фаза затримки розмноження характеризується початком інтенсивного росту клітин, але швидкість їх ділення залишається невисокою. Дві перші фази можна назвати періодом адаптації бактеріальної популяції, тривалість якого визначається віком культури, а також кількістю і якістю живильного середовища.

III - лог-фаза, або логарифмічна (експоненціальна) фаза, відрізняється максимальною швидкістю розмноження клітин і збільшенням чисельності бактеріальної популяції в геометричній

прогресії. Логарифмічна фаза у бактерій з коротким часом генерації триває кілька годин.

IV - фаза негативного прискорена характеризується меншою активністю бактеріальних клітин і подовженням періоду генерації. Це відбувається в результаті виснаження живильного середовища, накопичення в ній продуктів метаболізму і дефіциту кисню. Максимальна стаціонарна фаза характеризується

рівновагою між кількістю загиблих, знову утворюються і знаходяться в стані спокою клітин. Графічно максимальна стаціонарна фаза зображується у вигляді прямої лінії, паралельної

осі абсцис. При цьому кількість живих бактерій в популяції позначають як їх максимальну (М) концентрацію в одиниці об'єму поживного середовища. Даний ознака є досить стабільним

для певного виду бактерій в стандартних умовах.

VI - фаза логарифмічною загибелі бактерій відбувається в постійною швидкістю і змінюється VII-VIII фазами зменшення швидкості відмирання клітин.

У безперервних процесахбіооб'єкт постійно підтримується в експоненційної фазі росту. Забезпечується безперервний приплив свіжої живильного середовища в біореактор і відтік з нього культуральної рідини, що містить клітини і продукти їх життєдіяльності. Фундаментальним принципом безперервних процесів служить рівновагу між приростом біомаси за рахунок поділу клітин і їх зменшенням в результаті розведення свіжої середовищем. Розрізняють хемостатного і турбідостатний режими безперервного культивування.

безперервне культивування На відміну від періодичного культивування в безперервних процесах живильне середовище подається безперервно, видалення біомаси і продуктів її життєдіяльності також здійснюється безперервно. Сталі режими безперервного культивування характеризуються постійністю концентрації мікроорганізмів і питомої швидкості росту популяції. Безперервне культивування проводиться у відкритій динамічній системі, яка може бути як гомогенної, так і гетерогенної. Ця система здатна до тривалої роботи в постійному сталому режимі.

Гомогенні системи ідеального змішування. В системі ідеального змішування мікроорганізми ростуть в культуральному середовищі, постійної за своїм складом, і, отже, в кожен даний момент часу знаходяться в одному і тому ж фізіологічному стані, т. Е. В стані сталого динамічного рівноваги, яке називають «steady state». За кількістю ферментеров (стадій, ступенів) гомогенні системи можуть бути одностадійна, двостадійна і багатостадійними.

Основним апаратом для вирощування безперервної гомогенної культури є ферментер ідеального змішування з пристроєм для потоку середовища і зливу культури, що підтримує постійний рівень середовища. Живильне середовище подається в ферментер зазвичай за допомогою насоса.

Зазначені процеси мають технологічні переваги в порівнянні з періодичними, оскільки теоретично їх можна здійснювати необмежено тривалий час. На практиці

Вони зазвичай перериваються в зв'язку з інфікуванням культури сторонньої мікрофлорою.

Будь-періодичний процес можна перевести в непреривнопроточний. Непреривнопроточное

Культивування відкриває можливості для підтримки постійних умов зростання шляхом створення

Такого складу живильного середовища, щоб тільки один бажаний фактор лімітував зростання. якщо

У такому процесі щільність популяції визначається хімічним складом середовища (концентрацією

Лімітує зростання фактора), його називають хемостатного культивуванням.

Змінюючи концентрацію лімітує зростання фактора, можна змінювати щільність популяції.

Змінюючи швидкість розбавлення, можна отримувати режими, що забезпечують разлічнуюскорость

Росту популяції. При повільному протоці середовища, т. Е. При повільному зростанні, культура відчуває сильну лімітування, глибоке голодування з даного субстрату. При швидкому протоці середовища, т. Е. При швидкому зростанні, ступінь голодування слабка, що наближається до умов експоненціального зростання.

Хемостатного спосіб культивування в строго контрольованих умовах є основним для

Вивчення фізіології, біохімії і взагалі всіх властивостей мікробних клітин і культур. (+ См документ в додаток!)

Фізіологія мікроорганізмів. Дихання бактерій. Способи культивування і виділення чистої культури анаеробів.

1. Через 7 днів після пластичної операції, виконаної лікарем – стоматологом, у пацієнта розвився правець. Виникла підозра, що причиною був контамінований шовний матеріал збудником правця, який був доставлений в бактеріологічну лабораторію. Яке поживне середовище необхідно використати для первинного посіву:

С. Левенштейна – Йенсена.

D. *Кітта – Тароцці.

2. Третій етап виділення чистих культур анаеробів оснований на:

A. Отриманні ізольованих колоній бактерій.

B. Вивченні морфологічних та антигенних властивостей бактерій.

С. *Визначенні біологічних властивостей бактерій.

D. Створенні анаеробних умов для культивування бактерій.

E. Вивченні культуральних властивостей бактерій та пересіві ізольованих колоній для накопичення чистої культури..

3. Для виділення чистої культури збудника лаборант використав ексікатор з пірогалолом. Яку групу бактерій за типом дихання було виділено?

B. Облігатні анаероби.

С. *Облігатні аероби.

D. Капнофільні бактерії.

E. Факультативні анаероби.

4. При огляді хворого з некротичною флегмоною щелепо – лицьової ділянки в лікаря виникла підозра на газову гангрену. При мікроскопії гнійних виділень з рани виявлено грампозитивні мікроорганізми паличковидної форми. Яке живильне середовище слід використати для виділення чистої культури збудника?:

A. Молочно – сольовий агар.

B. Середовище Ендо.

С. Середовище Левіна.

D. М’ясо – пептоний агар.

E. *Середовище Кітта – Тароцці.

5. У хворого була виділена культура бактерій, що не росте в присутності кисню. Як забезпечити умови росту для цієї культури?

A. Використанням апарата Кротова.

B. Використанням сироваткового середовища.

С. Використанням печі Пастера.

D. *Використанням анаеростату.

E. Середовищами з окисним редокс - потенціалом.

6. За методом якого автора виділяють чисту культуру анаеробів?

7. Які основні правила взяття матеріалу для забезпечення адекватності результатів бактеріологічного дослідження?

A. Матеріал забирають з вогнища враження.

B. *Матеріал необхідно забирати до початку антимікробної терапії.

С. Матеріал забирають під час антимікробної терапії.

D. Матеріал забирають після оперативного втручання.

E. Матеріал необхідно вміщувати в холодильник.

8. Для мікробіологічної діагностики ранової анаеробної інфекції використовують наступний матеріал:

A. Випорожнення хворого.

С. *Перев’язочний матеріал, хірургічний шовк.

D. Мокроту хворого.

9. Для мікробіологічної діагностики ботулізму використовують наступний матеріал?

D. *Блювотні маси.

10. Культивування клостридій правця здійснюється:

A. Оптимальній температурі росту + 42 0 С.

B. На лужному бульйоні.

С. На середовище Леффлера.

D. *На середовище Кітта – Тароцці.

11. Для культивування патогенних анаеробів застосовують наступні поживні середовища:

A. Гліцериново - картопляне.

B. Жовчний бульйон.

С. М’ясо – пептоний жовчний агар.

D. Цукровий агар.

E. *Середовище Вільсон - Блера .

12. В бактеріологічну лабораторію поступив матеріал (перев’язочний матеріал) від хворого з підозрою на анаеробну ранову інфекцію. Який основний апарат необхідно для цього використати?

E. Сухожарову піч.

13. При бактеріологічному досліджені виділень з рани хворого з підозрою на анаеробну інфекцію, було виявлено грампозитивні мікроорганізми, які нагадували барабані палички. Наявність якого мікроорганізму можна представити?

A. Збудник дифтерії.

B. Збудник туберкульозу.

С. *Збудник правця.

D. Збудник ботулізму.

E. Збудник газової гангрени.

№1. Після інкубації в анаеростаті посіву гомогената некротизованої тканини на

кров'яному агарі Цейслера через 48 годин виросли шорсткі великі

плоскі колонії, що мають тенденцію до повзучого росту. На які властивості

виділених мікроорганізмів вказується в умові тестового завдання?

№2. У лікарню поступив хворий з підозрою на анаеробну газову інфекцію. На яке

середовище необхідно посіяти матеріал від хворого?

Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...
Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...
Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…
Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...
Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...
Actionteaser.ru - тизерная реклама